Odkazy

Vzhledem k faktu, že téměř v celé Evropě dochází k různým formám omezení sportovních soutěží a možnosti přípravy napříč sportovním hnutím, bylo rozhodnuto v důsledku šíření pandemie COVID-19 přeložit mistrovství Evropy Masters z termínu 16. – 23. 5. 2020 na termín 5. – 12. 12. 2020. Pořadatel zůstává stejný. Pozdní termín byl zvolen z důvodu: v mnoha případech nemají potencionální účastníci možnost sportovní přípravy, pozdní datum poskytne dostatek času na stabilizaci společnosti a umožní vzpěračům solidně se na soutěž připravit. Termín přihlášek je rozdělen do dvou etap. První etapa končí podle rozpisu 30. 3. 2020 (v ČR 23. 3. 2020) a druhá etapa proběhne v termínu 15. 8. – 15. 9. 2020. Startovné se v případě absence na soutěži nevrací.

 

 

Denise Offermann

Generální tajemník EWF Masters