Odkazy

Masters bývali závěrečnou položkou v bilančních tabulkách. Tentokrát dostávají přednost! Jednak z respektu k jejich zpravidla dlouhodobému snažení, jednak proto, že se blíží další jejich významná mezinárodní soutěž! Zároveň přehledy slouží k orientaci pro všechny soutěže druhého pololetí. Každý nechť si odhadne svoje možnosti.

Tabulky najdete buď v jednotlivých souborech anebo si je můžete stáhnout v kompletu řazeném takto: Ženy Sinclair, Muži Sinclair, poté dvojboje žen a dvojboje mužů sestupně (čili od nejvyššího věku po nejnižší). V závěru naleznete pořadí oddílů podle Sinclaira žen a mužů (TOP 3). U všech tabulek je Sinclair + věkový bonus.

Děkuju všem, kteří zasílali protokoly! Jen znovu prosím, než je pošlete, podívejte se, zda mají  všechny náležitosti. Z opomenutých údajů nejčastěji chybějí fakta o oddílové příslušnosti, u lidí mimo soutěž. Někdy chybějí i ročníky…

Po kolekci výsledků Masters budou následovat sumáře podle Sinclaira, podle dvojboje a posléze i oddíly podle Sinclaira.

Prosím o zpřesnění a doplnění, pokud někde najdete v přehledech chyby, omyly.

Přeju pokojné, šťastné dny letní!

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV