Odkazy

Již 20 let jsou v platnosti věkové koeficienty Meltzer-Melone, které byly obrovskou pomocí při porovnávání výkonů z různých věkových kategorií. Postupem času se ale ukázalo, že koeficienty nebyly stejně spravedlivé pro všechny věkové kategorie. Věkové kategorie 45-65 byly v nevýhodě oproti kategoriím 70-80+. Rozdíly byly nejvíce patrné při zařazování do klubu 400+.
Proto byly Prof. Meltzerem  a Prof. Faberem  tyto koeficienty přepracovány a na MS Masters 2015 v Rovaniemi poprvé použity. Na základě rozhodnutí IWF Masters jsou platné od 1.1.2016.
Nadále budou uváděny jako koeficienty Meltzer-Faber.
Prosím tedy všechny, aby si ve svých vlastních excel tabulkách používaných při organizování závodů, věkové koeficienty upravili.