Odkazy

Fakta povzbudivá – i zneklidňující…

Čísla nelžou. Jen je nutné dbát na to, aby byla interpretována naprosto objektivně. To je i smyslem a cílem následujícího rozboru. Nejde o to preferovat či ponižovat. Jde o nalezení pravdivého obrazu aktuálního stavu českého vzpírání – na základě dosažených výsledků.

Porovnání v cifrách se děje dvojím způsobem. U průměrů jsou posuzovány hodnoty za první poloviny sezón 2005 a 2006. U výkonů jednotlivců jsou však porovnávány výkony celého roku 2005 k současné výkonnosti. U porovnání polovin sezón existuje drobná diference. Rok 2005 byl v polovině statisticky uzavřen ke 30. 6., rok 2006 až k 31. 7. Odpovídá to nikoli datově, ale faktickému stavu – kalendáře soutěží se mění.

Ženy: V roce 2005 se, stále ještě v důsledku debaklu na MS 2003, propadly natolik, že bylo možné očekávat jen cestu vzhůru. To se, konstatuju s radostí, naplnilo! Propad byl zastaven – není však možné přehlédnout, že spíše díky obnovené aktivitě starších, zkušených závodnic, než progresu jejich následovnic. První desítka se sice zlepšila o 9,268 bodů Sinclaira – 2005: 160,171, 2006: 169,439, věkový průměr však z 26,8 vystoupal až na 29,1 roku! Ve 2. desítce nalézáme trend obdobný, ale ne tak dramatický – 2005: 124,091, 2006: 129,061, tj. + 4,970 Sb. Věkový průměr se zvýšil z 20,7 na 21,5 roku, to jsou přijatelná čísla.

Kdo se nejvíc polepšil? V 1. desítce přidala oproti celému roku 2005 nejvíce Pechočová +26, Minaříková a Josefi +18, Ševčíková +13. Ztrátu -17 Sb. u stále jasně vedoucí L. Orságové berme s rezervou – klíčovým závodem má pro ni být až podzimní MS v Santo Domingu

Ve 2. desítce šly nejvíce nahoru Machalová +18, Tomalová +14, Klementová +13, nejvíce se propadla Horáková -28.

Oproti roku 2005 dosud nestartovaly Nováčková-Korčianová, Kalousková, K. Šebková, Vráblová, Veselá, Kelnerová, Vojkůvková, Bendakovská – čili osm vzpěraček z loňské první dvacítky. To je významná ztráta, přesto byla tato absence výkonnostně, jak vidno, zacelena. Fluktuace je tu však nesrovnatelně a nebezpečně vyšší, než u mužů!

Na druhé straně jsme opět u činky přivítali J. Pavelkovou-Volfovou (letos už 126 Sb.), nestárnoucí R. Sattkovou (108) a nově i další nositelku příjmení Orságová – 15letou Pavlu (zatím 100 Sb.).

Muži: U domácí elity (1. desítka) je charakteristický zřetelný sešup dolů – o 11,414 Sb.!! 2005: 383,597, 2006: 372,183. Druhá desítka je na tom, oproti 1. polovině roku, lépe o 2,797 Sb. – 2005: 334,502, 2006: 337,297. U třetí se vzestupný trend neprojevil, naopak šli jsme dolů o 3,608 Sb. – 2005: 316,774, 2006: 313,166.

Jediným potěšitelným ukazatelem je snížení, i tak znepokojivého, věkového průměru u 3. desítky z 32.0 na 29,3 roku. Jinak je to prakticky stejné: u 1. desítky z 26,1 na 26,0 a u 2. desítky dokonce věkový průměr zůstal stejný – 25,1 roku.

V 1. desítce se radujeme z posunu P. Hrubého +8, J. Gospoše +13 aj. Mandáta +5 Sb. Oproti celému roku 2005nacházíme zatím sedm poklesů (v pořadí, jak jdou v tabulce podle Sinclaira za 1. část sezóny 2006 za sebou: Cichý -12, Hejda -11, Matykiewicz -35, Sobotka -57, Slabý -1, Kučera -7, Kozel -17 Sb. Přesto je nezbytné, ve strategické úvaze o olympijské účasti v Pekingu 2008, vsadit na muže, přece jen jsou světové špičce méně vzdáleni, než ženy… A u leckterých z nich je možné předpokládat nárůst výkonnosti na MS 2006.

V 1. desítce není ani jeden borec do 20 let, ve druhé už je jich rovnou polovina, a to je příjemné zjištění! (taky se vesměs zlepšili, byť mnozí pouze nepatrně: J. Orság +0,3, L. Cibulka +0,2, ovšem Mička +23, Krywult +17 a Králík +2. Z borců nejuniorského věku se ve 2. desítce zlepšil jen 24letý Gášek +20 a zkušený Bílý +13.

Ve 3. desítce se udrželi, na prvních šesti místech siláci - i když se zhoršili! Závěr této desítky však přináší už jen samá plus – Šedlbauer +13, Fojtík +19, Šourek +8 a Martiňák +6 Sb.

Ze staronových špiček šel opět vysoko nahoru Libor Wälzer, který v roce 2005 nezávodil a dostal se rovnou na 386 Sb. Žel, vypadl na ME ve Wladyslawowu, jinak mohl vystoupat až na samý vrchol – a zároveň i snížit průměr deficitu našich nejlepších.

Junioři (18-20 let): V této věkové skupině došlo ke zjevnému poklesu! Mezi muže odešli loňští protagonisté (Kučera, Gospoš), a bylo to znát. Svědčí o tom průměry: 1. desítka: 2005: 305,222, 2006: 291,636 (-13,586!!) , 2. desítka: 2005: 262,254, 2006: 252,521 (-9,733). Věkové průměry se jen mírně snížily, u elity z 19,3 na 19,2 u 2. desítky z 19,0 na 18,8. I tady však najdeme alespoň něco potěšitelného. Krom výše zmíněných pokroků nezapomeňme ani na plusové body E. Fojtíka +18, Přívětivého +5, V. Pašky +7. Potěšil návrat J. Tkáče, který se letos dostal už na 302 Sb. Leč, jinak v této věkové vrstvě nenajdeme zálohu v takové kvalitě a v takovém množství, jaké bychom potřebovali. Mrzí i fakt, že se u činky letos neobjevily mj. někdejší talenty – 19letí V. Kříž, Ježek, Trousil a další. Snad se – i za těžkých podmínek – zdravě ujmou i ti junioři, kteří dosud nenaplnili kýžené ambice.

Dorostenci (15-17 let): Tady máme nejvíc důvodů k radosti. Obstáli jsme dobře na ME do 17 let v Landskroně (doufejme, že náš výsledek nezkalí nějaké nemilé zjištění), pokroky jsou však evidentní. Stačí jen posoudit cífry: 1. desítka 2005: 282,241, 2006: 298,324 (+16,083!!), dorostenci jsou v průměru dokonce o skoro sedm bodů lepší, než letošní junioři mezi 18-20 lety – záležitost nevídaná!, 2. desítka: 2005: 236,925, 2006: 250,128 (+13,203!!). I ve 2. desítce se dorostenci natěsno přiblížili juniorům. To představuje dobrý argument, že se systematičtější péče o mladé vyplácí – když ovšem mladí mají zájem vzpírat. Protože, stále je to nejvíc o tom, aby se našemu sportu oddaly talenty. Čím víc, tím lépe…

Pravda, věkové průměry vzrostly u 1. desítky z 16,1 na 16,5, u 2. z 16,0 na 16,6. Zakrátko se tedy tato dobrá vlna přelije výš a nejspíš se u dorostu opět dočkáme deficitních numer. Anebo nás čeká příjemné překvapení v tom, že centra, oddíly tento hendikep překonají. Kéž by!

Individuálně se polepšili tito borci (o mnohých je řeč už výše, tak jen výčet těch dalších): P. Petrov +24(!), Podhola +9, T. Hofbauer +6, Gančarčík +17, Wainer +3, Brett +22(!) – některá polepšení jsou tedy spíše pod očekáváním… Z dalších, co se polepšili, nutno jmenovat Rozu +26 (ten se opět rozjel!). S. Ševčíka +13, Vaňka +36 (v říjnu zaznamená teprve 1,5 roku u vzpěračů!), F. Cibulky +32, Šipuly +20, z ještě nižších pater zmiňme vzrůst výkonnosti Zajace +18, Hájka +28, Valdmana +32. Nechci však přehlédnout ani pokroky dalších, byť jsou menší: Kejíka +5, M. Plisky +8, Nídla +3; jsou ovšem stále podle Sinclaira výš, než Šipula a skupina jmenovaná za ním.

Abych nezapomněl: čekáme na plné uzdravení Teplíčka, nemám zprávy o L. Žigovi (jevil se slibně).

Žáci (všichni do 14 let): Tuhle množinu sleduji (a jistě nejsem sám) s obzvláštním napětím, protože přivádí na scénu ty, kteří by mohli, ba měli zacelit mnohé šrámy. Řekněme si rovnou – letos to zatím slibně nevypadá.

Nechejme hovořit čísla: 1. desítka: 2005:216,319, 2006: 210,653 (-5,666), 2. desítka: 171,053, 2006:171,892 (+0.833), 3. desítka: 2005: 163,791, 2006: 145,986 (-17,805!!). Vše je tedy jasné a lehce mrazivé. Obrovský propad třetí desítky jsem radši znovu přepočítal, je však, žel, pravdivý… Letos máme sice o devět žáků míň, než loni – pokles výkonnosti u třetího žákovského sledu ale dokumentuje, že jsou patrně mnohé oddíly rády, když vůbec někoho přilákají k čince. Troufám si tvrdit, že je toto varovné zjištění i přímým důsledkem toho, co opakovaně kritizuji – žáci neměli v posledních letech mnoho měsíců příležitost závodit, jejich termínovka byla nedostatečně promyšlená. Udělejme, prosím, všechno proto, aby žáků přibylo – představují základ, z něhož - takřka bez výjimky - vše vzchází. Jen málokdo začíná jako dorostenec (ale nic proti tomu!), junior či dokonce až jako dospělý.

Věkově vypadají průměry takto: První desítka klesla z 13,8 na 13,5, druhá ze 13,2 na 12,9, třetí z 13,2 na 13,0 – něco by se nám tedy mělo, takříkajíc, přihrnout z benjamínků – když setrvají…

Bodově to vypadá u nejlepší desítky, oproti celému roku 2005 takto (žáci jsou seřazeni podle pořadí v tabulce podle Sinclaira za rok 2006 do 31. 7.): Lihl -10. L. Hrazdil +10, Gáloš -1, Sedláček +16, Stuchlík +13, R. Ševčík +19, Ferko +13, Podruh +14, S. Soldán -1., 2. desítka: L. Liška +6, Janíček +11, M. Hrazdil +35, Fodor +12, Keprt +4, Rybář +30, Kolton +11, Pospíšil +22, do těch dvou desítek náležejí i nováčci! Do první Cserge s pěknými 192 Sb., do druhé Dolejš 168 Sb., a M. Grmela 164 Sb, na začátek se třetí se dostal další elév – Bečka se 160 Sb.

Pohled na první půlrok letošní vzpěračské sezóny tedy přináší rozmanité pocity. Převažují mnohé zneklidňující, nalezneme však i skutečnosti povzbudivé. Kéž natolik, abychom neumdlévali a snažili se české vzpírání nejen udržet, ale i vrátit k jeho někdejšímu velmi dobrému postavení.

Autor vítá připomínky i výhrady k textu.

Dr. Rudolf Drmola