Odkazy

(*11. 4. 1944 v Prostějově)

V r. 1969 se začal, jako redaktor deníku Čs. sport, věnovat vzpírání. Během působení v novinách (až do roku 1982) napsal na toto téma tisíce textů a sestavil spousty tabulek. Řadu let vytvářel ve světě respektované a publikované světové a evropské vzpěračské žebříčky. Texty o vzpírání (s akcentem na propagaci českého sportu) uveřejnil i v mnoha zahraničních i domácích periodicích nebo na zahraničních internetových stránkách.

Účastnil se ME 1972, 1974-1976, 1978-1981, 1996, jakož i na MS 1975, 1981, 1987, byl i na dalších mezinárodních významných soutěžích a připravoval žurnalistické zpravodajství z nich. Komentoval mnoho dalších šampionátů, a také některé soutěže ve vzpírání na LOH - pro ČsT i ČT.

Po vítězství v konkursu (1981) přešel (1982) jako pedagog na Universitu Karlovu (výuka žurn. a publ. žánrů). U vzpírání ovšem zůstal - jako zakladatel a dlouholetý vedoucí redaktor Zpravodaje vzpěračského svazu. Časopis vznikl podle jeho koncepce. Nyní už 25 let pracuje jako dramaturg a lektor umělecké tvorby v ČT.

Od data, kdy byl Zpravodaj nahrazen, z iniciativy otce a syna K. Prohlových, Ročenkami svazu, podílí se i na jejich tvorbě. Pravidelně publikuje i na webu českého vzpírání.

Podílel se nebo rovnou vytvořil i další publikace věnované vzpírání, ať už pro svaz (mj. Krása síly, Vzpírání 1971, 80 let čs.vzpírání, Činka váží 100 let) nebo pro české a moravské oddíly. Je i tvůrcem scénářů vzpěračských televizních dokumentů o vzpírání.

Od počátku 90. let vede databázi vzpěračského svazu. Je spoluprogramátorem softwaru Vzpěrač 1.0 a 2.0, který je už 13. rokem nejlepší na světě, nejen v oblasti evidence výsledků, ale i jejich analýz. Software nepřímo slouží i jako prostředek k odhalení dopingu.

V 80. letech spoluprosadil, na základě úzké spolupráce s prof. Roy Sinclairem, užívání Sinclairových koeficientů (v týmových soutěžích jsme jej užili jako první na světě). Vypracoval i vlastní systém koeficientů reagujících ještě aktuálněji na světovou či evropskou výkonnost. Definoval nová kriteria hodnocení kvality vzpěračské výkonnosti jednotlivců i týmů. Stále je jako jediný na světě s to vygenerovat i pořadí zemí podle Sinclaira.

Jako editor databáze svazu zpracovává, nejméně 2x ročně, rozsáhlé tabulky - i další analýzy a prognózy - na požádání členů VR VSV i oddílů a jednotlivců.

Podílí se na databázích IWF a EWF. V r. 1984 měl dokonce působit přímo na LOH 1984, coby host organizačního výboru olympiády, jako spolutvůrce databáze, žel, byl nucen připojit se k bojkotu her.

Oceněn IWF a EWF (Awards). Pouze slovně VSV ČSTV.

Předseda kulturní komise národní olympijské akademie ČR 1990-1991. Studijní pobyty na náklady MOV ve Švýcarsku 1989 a 1990 a ve Francii 1991.

Vedoucí týmu pro oblast sportu a tvůrce více než 80% hesel všeobecné encyklopedie Diderot.