Odkazy

(*21.2.1942 - †22.4.2010) IN MEMORIAM

Jmenovaný je dlouholetým členem Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov. Do tohoto klubu vstoupil v roce 1970. Po nástupu do výboru oddílu vzpírání byl v roce 1973 zvolen do Výkonného výboru SKV jako místopředseda. Tuto funkci vykonával do roku 2002, byl nenahraditelným funkcionářem výboru našeho oddílu, po roce 1990 Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov.

Vzhledem k mimořádným organizačním schopnostem byl nápomocen především při organizaci mezinárodních soutěží pořádaných v Havířově. Nechyběl ani při soutěžích pořádaných v rámci naší republiky. Po úspěších v pořádaní soutěží, kde se velice osvědčil, přišel rok 1975-76, kde se rozhodovalo o uspořádání ME mužů. Byl zvolen organizační výbor, v kterém zaujal velmi zodpovědnou funkci organizačního pracovníka. Velká zásluha mu patří za postavení haly vzpírání v Havířově, která po vystavení v rekordním čase sloužila jako rozcvičovna při samostatném ME mužů v Havířově. Celou akci zajišťoval při jednáních na nejvyšších státních i sportovních orgánech v Praze, konzultoval s představiteli města Havířova a patronátního podniku Dolu 9.květen. Byl velice oblíben jak v klubu vzpírání, tak v organizačním výboru ME, ve kterém byli i osvědčení funkcionáři, např. předseda OV ME F. Vystavěl (primátor města Havířova), místopředseda ředitel Dolu 9.květen Ing.Macura , předseda svazu vzpírání B.Poula,velice zkušený M.Ambroz další, kteří byli zárukou zdárného průběhu dosud nejvýznamnější sportovní akce ve městě Havířově.

Hodnocení celého uspořádání ME nadřízenými sportovními i hospodářskými orgány jak naší republiky, tak evropskou vzpěračskou federací bylo vynikající. Organizační výbor byl odměněn čestnou plaketou EWF za příkladné uspořádání, mezi nejvýše vyznamenanými byl i Ing. M.Roman

Ing.Roman zůstal v klubu i další léta místopředsedou a zůstal styčným pracovníkem mezi klubem a patronátním podnikem Důl 9.květen, kde pracovali reprezentanti republiky i oddílu. Podílel se na navázání mezinárodní spolupráce se vzpěrači z Polska, Maďarska, Rumunska, Rakouska, Německa a Francie.. Velmi úzká spolupráce byla navázána se závodníky z Donaueschingenu, Modlingu, Cluje, Tarnowskich Gór, Budapesti a Schampagne.

Všichni zahraniční závodníci i funkcionáři se u nás i jeho zásluhou cítili velice dobře a dodnes rádi vzpomínají na mezinárodní oddílový styk, podporovaný právě patronátním podnikem 9.květen, za kterým vždy stál Ing.Roman.

Při velkých mezinárodních soutěžích (Dunajský a další poháry), pořádaných Baníkem Havířov vždy byl jedním z rozhodujících organizátorů, v případě potřeby vykonával i funkci rozhodčího.

I díky vytvořeným podmínkám na patronátním podniku a v oddíle došlo ke sportovnímu vyvrcholení na OH 1980 v Moskvě, kdy závodník B.Havířov Ota Zaremba získal zlatou medailí. Po návratu z OH připravil uvítání závodníků Zaremby a Sršně s trenérem Brzoskou v Kulturním domě P.Bezruče s občany města, patronátního podniku 9.května a vrcholnými zástupci našeho okresu a kraje. Z úspěchů naší reprezentace 80. a 90. let, čerpáme dodnes. V 90.letech byla hala vzpírání rozšířena o jedno patro a novou střechu, kdy Ing. Roman se ve velké míře spolupodílel na zajištění finančních prostředků.

V zajišťování sponzorů pro vzpírání nepolevil ani v současné době a je oporou pro zajišťování finančních prostředků, bez kterého je jen těžce možno udržet krok.

V práci ve výboru klubu byl vždy velmi kamarádský a důsledný při plnění úkolů. Na patronátním Dole 9.květen byl oblíbený a zkušený TH pracovník ve vrcholovém vedení, čehož využíval i při vytváření podmínek pro možnost tréninku závodníků oddílu.

Po svém odstěhování do Prahy na vzpírání nezanevřel, ale snaží se nadále napomáhat ve vytváření podmínek pro vrcholové vzpírání.

V roce 2007 se aktivně zapojil při organizaci Mistrovství světa juniorů ve vzpírání v Praze.