Odkazy

(*2. 4. 1941 ve Starém Bohumíně)

Základní osmiletou školu jsem ukončil v roce 1956 a pokračoval ve studiu na Průmyslové škole dřevařské v Hranicích na Moravě. Maturoval jsem v květnu 1960. Na umístěnku jsem nastoupil téhož roku k Západočeským dřevařským závodu, pila Františkovy lázně. Na podzim jsem byl povolán do základní vojenské služby, kterou jsem ukončil v roce 1962.

Do zaměstnání jsem nastoupil do ŽDB, kde jsem pracoval v mechanických dílnách, jako svářeč.

Protože jsem začal vzpírat, odmítl jsem nabízené technickohospodářské funkce. V roce 1963 jsem začal studovat na PF v Ostravě aprobaci jazyk český, tělesná výchova. Studium jsem přerušil v roce 1966, kdy jsem přestoupil na FTVS Univerzity Karlovy do Prahy. V roce 1967 mi bylo na vlastní žádost Ministerstva školství dovoleno dokončit externě studium na PF v Ostravě a zároveň interně pokračovat na FTVS v Praze. Studium na PF v Ostravě jsem zakončil promocí v roce 1968. V roce 1971 jsem nastoupil opět do ŽDB, přerušil studium na UK v Praze a v roce 1973 jsem zakončil studium promocí na FTVS UK.

Ke vzpírání jsem se dostal v roce 1955 v Bohumíně. Oddíl pořádal tzv. vzpěračské čtvrtky. Cílem byla propagace tohoto sportu a vystoupení končila tím, že kdo chtěl z obecenstva, si mohl vyzkoušet, kolik zvedne. Počkal jsem, až všichni diváci odešli a činku se mi podařilo zvednout. U toho mne přistihl bratranec, člen oddílu a přesvědčil mne, abych začal chodit trénovat. Po 3 měsících jsem v lehké váze měl 3. nejlepší žákovský výkon v republice. Bohužel, jsem potom začal studovat na Průmyslové škole v Hranicích a vzpěračský trénink tak přerušil.

Se vzpíráním jsem začal až po ZVS. V roce 1962, jsme vyhráli krajský přebor družstev a postoupili do druhé ligy. Tu jsme taky vyhráli a postoupili do první ligy, později extraligy. Pochopitelně jsem startoval i na okresních a krajských přeborech jednotlivců, každoročně i na MČR mužů.

Poslední mou soutěží bylo MČR v roce 1973.

Od roku 1964-1966 jsem působil jako trenér mládeže a pak po návratu ze školy až do roku 1979. V roce 1977 jsem byl oddělením vrcholového sportu UV ČSTV a předsednictvem vzpěračského svazu jmenován trenérem reprezentantů ČSSR, dorostu. Koncem 70. a začátkem 80. let jsem vedl a trénoval extraligové družstvo vzpírání TJ ŽDB. Jako profesionální trenér jsem působil od poloviny roku 1995, jako zaměstnanec MV ČR v Odboru služebních příprav a sportů. V roce 1996 jsem se podílel ve funkci reprezentačního trenéra vedení závodníků na ME juniorů do 20 let v Praze a MS juniorů ve Varšavě. V roce 1998 jsem však musel z rodinných důvodů dát výpověď a to k 1. 9. 1998. Působil jsem pak na základní škole sportovní v Bruntále, jako zástupce ředitele. Založil jsem a vedl kroužky košíkové, kopané a atletiky. V roce 1973 jsem prosadil zavedení žákovské kategorie do vzpírání. Předcházel tříletý vědecký výzkum vlivu vzpěračského tréninku na dětský organizmus.

Ve vzpírání jsem zastával různé funkce od oddílu přes TJ, okres, kraj, svaz i UV ČSTV.

Například:

  • byl jsem členem sportovní komise při TJ ŽDB
  • člen krajského svazu vzpírání
  • členem sportovně technické komise ČSV i ČSSV
  • člen pléna výboru svazu vzpírání ČUV ČSTV i UV ČSTV
Za svou činnost jsem obdržel i ocenění:
  • čestný odznak UV ČSTV v roce 1973
  • čestný odznak k 80. výročí ČS vzpírání 1973
  • čestný odznak UV ČSTV 1976
  • za zásluhy o rozvoj ČS tělovýchovy 1983
  • čestné uznání udělené výborem Českého svazu tělesné výchovy 2006

V současné době jsem v důchodu a s rozhodnutím zastupitelstva obce jsem založil tělovýchovnou jednotu. Důvodem byly dotace z centra na obnovu sportovních zařízení obce a zajištění aktivity mládeže. Po dobu 3 let trénuji pouze děvčata (chlapci houfně přestupovali ke kopané) a těm se docela daří. Pravidelně jsou vybírána na Mistrovství republiky v hale i na dráze, 3x vyhráli čokoládovou tretru, krajské a okresní přebory apod.