Odkazy

Pořadí oddílů podle Sinclaira k 30.6.2009

Přinášíme stále oblíbenější tabulky vystihující postavení oddílů za dané období. Opět vítám všechna případná upřesnění či doplnění dat.

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze ČSV