Odkazy

Tabulky podle dvojboje – jednotlivci k 30. 6. 2009

Letos přinášíme i v polovině roku dvojbodové rankingy Masters. U mužů podle všech věkových kategorií, u žen sloučené. Nenajdete jen pořadí mužů ve věku 75-79 roků, neboť nikdo v tomto věkovém rozmezí během daného období nestartoval.

Jinak najdete tabulky ve všech užitečných průřezech.

Posuďte aktuální stav a zvažte zda vy či vaši svěřenci mají možnost prosadit se výše!

Opět vítám všechna upřesnění či doplnění!

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV