V této části „historického“, velice výmluvného pohledu, přinášíme pořadí od r. 1998 čili od vzniku nových hmotnostních kategorií. Shledáte v něm mj. jaké perspektivy máme i do nejbližších roků. Můžete i poměřit kvalitu současných či někdejších špiček.

Vše je přepočítáno na nyní platného Sinclaira. Masters mají – ve svých tabulkách - započten i věkový bonus!

Jako obvykle prosím o Vaše názory, připomínky, výhrady, podněty k těmto statistickým výstupům, které přinášíme, v dané podobě a rozsahu, premiérově.

Dr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV