Odkazy

Po nezbytném rozšíření softwaru (tady patří velký dík RNDr. Bohumilu Štěpařovi) jsme s to publikovat „historické“ vzpěračské tabulky, resp. pořadí od počátku zavedení nových hmotnostních kategorií.

Jedná se o pozoruhodný materiál. Nejenže v něm leckdy naleznete sebe či své svěřence, tabulky ale mohou, ba měly by, posloužit i k důkladné analýze dění za posledních 11 sezón. Sami uvidíte, jak se rozvíjely či mizely talenty atp.

Pro co možná nejlepší vhled jsou tabulky podle dvojboje děleny do obvyklých věkových kategorií jak mužů, tak žen. A samozřejmě i Masters. Jako naprostou novinku naleznete i historické tabulky všech věkových kategorií Masters žen.

Tabulky jsou vesměs správně označeny, narozdíl od jejich záhlaví, jež je chybné. Tuto formální chybku, prosím, omluvte, nikterak neovlivňuje výpovědní hodnotu výstupů z databáze. Při soustavné, usilovné práci na dalším rozšíření vzpěračského počítačového programu budeme, přirozeně, pokračovat.

Během července přineseme i historické tabulky jednotlivců a posléze i oddílů podle Sinclaira.

Můžete se také, samozřejmě, těšit i na mnohostranné rankingy za 1. polovinu sezóny 2008, které umocní tuto rozsáhlou statistickou várku.

Vítám, jako vždy, všechna doplnění, korekce, vítám podněty z Vaší strany.

Dr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČR