Z podloží starostí kvete jen málo naděje

V tomto roce se, jak známo, měnily Sinclairovy koeficienty. Není však těžké srovnat i starší výkony s těmito novými měřítky (tj. přepočítat i starší výsledky podle stávajících koeficientů), a mimo jiné i právě podle tohoto kritéria posoudit momentální stav českého vzpírání.

Ženy: Za skutečnou, velice kýženou radost, kterou nám připravila Lenka Orságová na ME, žel, nelze skrýt velice znepokojivé okolnosti. Lenka dává příklad, že když se chce, tak to jde! Aniž přibrala, zlepšila dvojboj o 10 kg, což jí vyneslo i +12,4 bodů Sinclaira, a dorovnala, díky nárůstu 4,7%, i výkonnost přesně na roveň průměru tabulkově nejlepší světové dvacítky za léta 2001-4.

S danou výkonností má jistou šanci i na pěkné umístění na MS 2005, nejeví se však jako účelné, aby nyní, ba i do budoucna, uvažovala o přechodu do vyšší kategorie. V HK 69 už nastává i vzestup druhého sledu a tento trend bude nepochybně pokračovat.

Z nejlepší dvacítky za rok 2004 z různých důvodů (ty nejpříjemnější znamenají mateřství) nezvedají V. Buroňová (od prosince 2004), R. Ševčíková, P. Klimparová, Š. Šebková, J. Pejchalová, M. Knybelová, K. Píšková, už od jara 2004 J. Dubnová, která se po dosti slibné premiéře už u činky neobjevila. Uvědomíme-li si, že na konci roku 2003 patrně natrvalo skončila E. Cichá, a O. Novotná koketující s myšlenkou českého občanství závodí za Ukrajinu, znamená to prakticky rozpad squadry, kterou - stále na tom trvám - velice poškodila účast na MS 2003. Tvrdá, přímá konfrontace s realitou očividně neprospěla. Přičteme-li k tomu nekoncepční přístup ke specifice ženského vzpírání (to ve světě vysloveně rozkvétá, u nás chřadne), pak není divu, že v ČR v první polovině sezóny 2005 soupeřilo pouze 27 žen či dívek…

V této chvíli se nemůžeme opírat o zástup talentů, jako kupříkladu v Německu (vyplácí se jim trpělivá péče o žákyně, dorostenky, juniorky) či v Polsku, jmenujeme-li pouze vzpěračky ze sousedních zemí, kde je ženské vzpírání v jasném progresu. Koneckonců, zřetelný je vzestup v Rakousku. A bez talentů nejsou ani na Slovensku.

Krom Orságové pokračují i Horáková (-5,0), Nováčková (-12,2), Pechočová (-30,8), M. Orságová (-6,1), K. Šebková (-12,6), jež se udržely v první desítce i navzdory mínusům oproti roku 2004. Jistě to nebudeme vyčítat příslušnicím Masters, z nichž Štolfová dokonce přidala +3,3 Sb. Z první desítky se to kromě ní a L. Orságové podařilo už pouze Millerové (+2.0), Minaříkové (+8,8) a Kalouskové (+17,9).

Ve druhém sledu udivila Nikola Josefiová. Jenže, osud této mimořádně nadané závodnice se hodně zkomplikoval. Přejme jí, aby vše dopadlo, co nejlépe.

Z výše uvedených skutečností rezultuje drsný výsledek! Lenka Orságová má na druhou závodnici náskok 88,254 Sb. (to ve světě sotva najde obdobu), rozdíl mezi 1. a 10. závodnicí v tabulce podle Sinclaira činí 114,6 bodu!!

Průměr 1. desítky žen se oproti loňsku zhoršil o 21,41 Sb., tj. z ještě docela přijatelných 184,584 na velmi nízkých 163,171 Sb. U druhé desítky není situace o mnoho lepší, respektive je o něco méně horší… průměr se zhoršil o 13,53 Sb. ze 137,628 v roce 2004 na 124,101 bodu.

Muži: Po skončení olympijského cyklu 2001-2004, z rozmanitých příčin, trvale či přechodně skončili L. Wälzer, Z. Vacura (jeho výkonnost šla hodně dolů už v průběhu roku 2004), jakož i další příslušníci 1. dvacítky R. Hrubý, M. Baraniak, Mir. Frait, Smolon, Jar. Orság, odmlčel se i nedávno nejnadanější dorostenec Aleš Neumajer!

K tomuto souhrnu připojme i ty, kterým se v tomto roce daří méně než v předchozí sezóně: Matykiewicz (-17,0), P. Hrubý (-31,9), R. Kozel (-2,4), R. Polom (-19,0), P. Slabý (-5,9), Dub (-18,9), E. Mencl (-7,6), R. Klabal (-7,9), Stanislav (-23,5), Mušinský (-2,6), Šulc (-2,0), porovnáváme-li výkonnost těch, kteří se i přesto drží v TOP 20. Zarážející je zatímní ústup z kvality týkající se teplických opor (J. Zajan -27,3, Čurda, -52,7, J. Anger -47,5, Beníšek -18,7) či Veselíka (-44,4). Jistě, rok není u konce, doufejme, že alespoň někteří borci plánují vrchol na M-ČR a vymaní se z dosavadního deficitu. Ten také jistě nebudeme vyčítat některým nestárnoucím veteránům!

Ze špičky se vydatně polepšil Petr Sobotka. Za 16 kg navíc ve dvojboji (15 kg v trhu a 1 kg v nadhozu…, oproti roku 2004) si připsal +14 Sb., krom toho se dostal na 101,7% průměru světové dvacítky suprů za léta 2001-4. Škoda ovšem, že to neprokázal na ME, to by pak mělo jeho zlepšení ještě vyšší karáty. Do elity se (a už dost vysoko) opětovně probil Miloslav Cichý (+6), neumdlévá ani Petr Hejda (+4,1), jenž se polepšil v trhu. Měl by už konečně bezezbytku naplnit někdejší ambice. Papírově se posunul i M. Kubica (+7,1), byl však přistižen při dopinkovém prohřešku, a to je nemilé nejen pro něho, ale i pro české vzpírání. Tolik potřebné finanční prostředky se budou muset použít na pokuty…

Do TOP 10 už dosáhl junior Kamil Kučera (+14,2), jenž příliš nezaostal za domácí výkonností i na MSJ - tam jej však vyřadil z lepší poloviny Polák Lendziosek, na něhož náš borec dříve stačíval… V popředí se drží i E. Balogh (ani se nezlepšil, ani nezhoršil), nahoru se hrnou mladíci L. Cibulka, J. Gospoš, J. Orság, kteří už obsadili místa v TOP 20, o nich ale detailněji dále v textu.

V dalších sledech není možné přehlédnout postup J. Théra (+10,9) či Duludise (+9,8) a ještě o něco níž Podšera (+30,7) a zejména Herodese (+51,2). Ten ještě relativně nedávno mířil mezi naše nejlepší, pak se mocně propadl, teď se zkouší dostat na bývalé pozice.

Absence či propad výkonnosti vyústily do výrazného snížení průměru 1. desítky – o 9,84; z 397,436 Sb. v polovině roku 2004 (s pěti zápočty nad 415,0 podle nového Sinclaira!) na nynějších 383,598 Sb. Ještě větší sešup zaznamenáváme u 2. desítky – o 11,67 Sb., tj. z 346,149 na 334,482 Sb.

Doufejme, že do konce roku se situace ještě zlepší, ale už teď konstatujme: je stále těžší udržet kvalitu dospělých, jak ve špičce tak v dalších sledech! Počkejme ještě do konce roku, snad se některé velice varovné signály zmírní. Pokud by se měly naplnit, pak by cesta vzhůru, pokud by se měla vůbec podařit, byla jistě daleko trnitější, než si kdekdo dovede představit.

Junioři: Z těch, kteří by i letos byli juniory se zatím na pódiu neobjevili Tkáč (uměl už 290 Sb.), Štádler (288) či někdejší nadějný žák Havelka (ve 14 letech 242 Sb., nejvíce 271 Sb. v roce 2003).

Věková kategorie 18-20 roků dříve dosti problematická, letos vykazuje kýžený růst. Jednak u mnoha jednotlivců, jednak celkově. Už byla řeč o zlepšení K. Kučery, J. Gospoše, J. Orsága (viz výše), v současné první desítce se ještě proti loňsku polepšili Karfiol (+10,1) a Věžník (+8,9). Plná polovina lidí z TOP 10 se zhoršila, ovšem i tak se dostala dost vysoko: Lasota (-0,6), Forch (-0,3), Machač (-10,6), Driják (-1,9) a Číp (-10,9). Takřka do nejlepší juniorské společnosti se probil Šindelář (+47,3)!

Potěšující je posun 1. i 2. desítky vzhůru! O 6,53, resp. 5,84, tzn. z 298,689 na 305,222, resp. z 256,414 na 262,254 Sb.

Pochvalme ty, kteří si to zaslouží, zároveň ovšem nezbývá konstatovat, že se jedná o mírný vzestup výkonnosti, která by měla být mnohem, mnohem vyšší!

Dorostenci: V této sezóně (zatím?) postrádáme mj. Pařízka (os. rek. v Sinclairovi 243 Sb.), Mich. Chrisidise, Vašuta (oba 237), Ondryáše (235) a další. Zůstali však všichni nejnadějnější. Přesto to nestačilo ke zřetelným pozitivům. Nepomohla dokonce ani řada pěkných osobních zlepšení. Podívejme se na ně blíže: O Orságovi už řeč byla, polepšili se i další z 1. desítky: Mička (+15,2), Teplíček (+19,5), Krywult (+2,8), ten se ale lepší spíš v Sinclairovi, než reálně. P. Petrov (+12,8), R. Podhola (+10,4), L. Žiga (+32,0!), T. Hofbauer (+15,0), Wagner (+14,2). Z stávající elity se pohoršili pouze E. Fojtík -13,3 a Sufčák (-3,3), zaostali či stagnují ovšem mnozí další a z toho vyplývá skutečnost, že průměr 1. desítky (i po odchodu borců dobrého ročníku 1987 mezi juniory) klesl o 1,5 Sb. z 283,738 na 282,241. Druhá desítka je naproti tomu „o fous“ lepší (+1,03), v přesných číslech to znamená z 235,834 na 236,865 Sb.

Za J. Orságem je mezera (ta se nyní po ME do 17 roků) ještě zvětší. Tři sta bodů podle Sinclaira či ještě lépe alespoň 75 % světové výkonnosti z průměru 1. desítky za poslední čtyři roky by mělo být metou dosahovanou už v tomto věku. Krom protagonisty se k ní, žel, nikdo nepřiblížil, a jen dva chlapci uměli aspoň 300 Sb.

Starší a mladší žáci: Leckdo z těch předních letos nezávodil (mj. oba Kalužové (Petr dosud 220, Pavel 177 Sb.), chyběli i L. Gregor (dosud 205 Sb.), Savčenko, Jureček (ten je dokonce r. 1992) oba 190, Hošman 185. Minařík 173 Sb. etc.

Vzhůru se ale hrnou jiní! Podívejme se jak se jim daří, v posloupnosti, v jaké si stojí v tabulce podle Sinclaira: Lihl +29,2, J. Gasior +16,1, Galoš +41,7!, Z. Paška +28,4, nenápadný ale dobrý Bláha +46,8, M. Liška +7,6, D. Petrov +4,4, Mour +29,1, Šenkeřík +8,8, A. Lukeš +9,4 atd.

Z mladších žáků uveďme (rovněž v tabulkové posloupnosti) tato jména: Fiala +23,1, Soldán +28,2, Stuchlík +8,5, Fodor +6,2, Maier +32,4, Kotek +20,7 – tady ovšem nalézáme i velice šikovné nováčky: Ferka 170, Rybáře 137 či Nestmanna 133 Sb.

Třebaže mezi dorostence odešel Krywult, průměr 1. desítky st. žáků je lepší. Vzrostl z 211,005 na 216,319 tj. o 5,21, obdobně je tomu i u 2. desítky: 186,354 z roku 2005 převyšuje o 5,48 Sb. průměr z první poloviny roku 2004 – 180,876.

Mladší žactvo – ale tady jsou čísla, zejména porovnáváme-li první poloviny sezón 2005 a 2004 o něco méně závažná než u vyšších kategorií, přece jen jsou starty ml. žáků správně soustředěny na víceboje ve všestrannosti – se rovněž zlepšilo: o 2,98 ze 150,626 na 153,609. Ve 2. desítce ale v roce 2004 chyběl ten poslední, tzn. dvacátý. Leč, i kdybychom za něj započetli nulu, byl by průměr loňských mladších žáků druhého sledu o 5,04 Sb. vyšší. Tak si ještě počkejme na cifry za celé roky 2005 i 2004 a budeme mít více jasno.

Vím, čísla zdaleka nevyjadřují vše. Taky bych nechtěl pouze jimi měřit současnou úroveň našeho sportu. Avšak popravdě: znáte nějaký objektivnější způsob, jak dospět k poznatkům, které nutně potřebujeme, nemáme-li si nalhávat, jak jsme dobří či nemáme-li příliš malomyslnět…?

Shledáváte sami: situace je hodně vážná. Nakolik a kde je zvláště třeba napřít síly, to seznáme ještě exaktněji na konci roku. Ale už teď je vítáno každé korektní zlepšení. Každý individuální, klubový, střediskový zdar! Každá nová tvář u činky i kdokoliv, kdo neumdlévá a snaží se být lepší a lepší anebo třeba jen vzdorovat přibývajícím rokům.

Máme mnoho důvodů postěžovat si. Ano, není dostatek financí i mnohých dalších nezbytností. Nejhorší by však bylo, kdyby se všechny těžkosti proměnily do stagnace, zloby či beznaděje, do ztráty chuti nevzdat se a čelit i složitým podmínkám.

Přes všechny komplikace (a mám k tomu i relevantní, objektivní důvody díky analýzám všech našich výsledků, vývojů) věřím v to, že naše vzpírání obstojí i nadále a rozhojní vklady do velice bohaté pokladnice sportovních úspěchů za více než 100 let existence vzpírání v našich zemích. Vyžádá si to ale nesmírně náročné, mnohostranné úsilí

Dr. Rudolf Drmola