Odkazy

Každoročně jsem v létě generoval půlroční tabulky ke stejnému datu. Letos to nejde, protože, soutěže běží každý týden – i v prázdninových měsících – a je to tak dobře.

Do dvojbojových rankingů jsou tedy, narozdíl od těch sinclairovských, započteny výsledky dalších soutěží, které se mezitím konaly. Z velké části i z ME 15 a 17letých, které ještě v době uzavření těchto tabulek probíhalo. Zbývající výkony z evropského šampionátu nejmladší kategorie budou samozřejmě rovněž zařazeny do databáze, hned jak se zbývající soutěže ME 15 a 17 uskuteční. Výkony budou započteny už v příštích tabulkách – oddílů podle Sinclaira. Po této várce ještě bude následovat komplet věnovaný Masters (v něm najdete i pořadí podle dvojboje této věkové skupiny).

Tabulky opět najdete v jednotlivých souborech i v kompletu. Ten je řazen tak, že v úvodu najdete ženy, následují rankingy sestupně podle věku, až po žačky. Poté v kompletu naleznete část věnovanou mužům, od mužů, až po mladší žáky.

Mimo komplet ještě najdete upravená pořadí žáků podle Sinclaira k 18. 8. 2021. V úvodním přehledu byli ještě mladší žáci započítáni až do 13 roků. Znal jsem sice rozhodnutí VR o změně věkové kategorie zpět ze 13 na 12 let, ale vycházel jsem z faktu, že v 1. kole ligy starších žáků startovali i žáci 13letí!! Opět připojuji abecední seznam zkratek oddílů.

Znovu velice děkuji všem, kteří pečlivě vyplňují výsledkové protokoly a v tentýž nebo následující den je posílají! Jakmile dojde ke zpoždění znamená to, právě nyní, kdy postupně vycházejí jednotlivé kolekce tabulek, nevítané, nejméně týdenní. Totéž se děje i v případě chybných zápisů, kdy je někdy pracné dopídit se správných dat.

Znovu prosím o shovívavost, vyskytne-li se v přehledech chyba. Prosím o opravy či doplnění, bude-li to třeba.

 

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV