Zatím jen zlepšení průměru špičky

Juniorky 2014-2016 – 1. desítka: 140,351/150,306/157,075 +6,769bS.

Na rostoucím průměru má jistě podíl i skutečnost, že v. 2015, přibylo 30% juniorek, jejich počet se tedy zvýšil z 20 na 26! Věkový průměr činí 18,0 roku, to lze mít za příznivé.

TOP 10:Markéta Bijoková 192, +8,1, 2,64. Zaslouží pochvalu - ač první rok mezi juniorkami prodrala se rovnou do čela. I přesto, že 14 kg ve dvojboji vzešlo i z růstu váhy o 5,3 kg… Lucie Staňková 168, -2,9, shodila 1,5 kg, zhoršila se ve dvojboji o 4 kg. Nela Zachardová 167, +46,1, ve dvojboji skok o 31 kg (!) i při snížení váhy o 1,0 kg. Loni naplnila očekávání a stala se nejvýraznějším překvapením ve své věkové kategorii. Aneta Žaganová 156, +25,7, 8,4(!). Zdánlivě nenápadná, avšak s předpoklady dalších pokroků. Veronika Pyszková 151 – nejvýše postavená z elévek. Iva Suszková 150, -23,5, pokles o 15 kg ve dvojboji, váha takřka nezměněna (-0,4 kg). Nikola Zronková 149, -9,5, zlepšila se o jediné dvojbojové kilo, zato přibrala 4,7 kg. Alexandra Krůčková 147, +19,9, 10,0(!), nehodlala se spokojit s pozicí ve druhém sledu, je v TOP 10 a má reálnou šanci jít ještě výš. Klára Vašíčková 145, +14,0, zlepšení o 5 kg při redukci váhy o 3,5 kg. Marie Podešvová 14, -10,8, zhoršila se o 7 kg, při zvýšení váhy o 1,2 kg.

Zřetelně se zlepšily také Tereza Kolečková 116,7 +27,9 a Denisa Kořenková 117,7, +17,5, ty však mají dost daleko mezi nejlepší. Nicméně oceňme, že se z míst na chvostu rankingu za r. 2015 prosadily alespoň zhruba do středu!

Kategorie juniorek, až na malé výjimky, nenaplňuje zákonité potřeby. Už v této skupině bychom si velice přáli podstatně větší příliv příštích nástupnic současných reprezentantek. Doufejme, že se brzy dočkáme nejen zlepšeného průměru (to je ale dobrý základ), ale i situace, kdy budou i juniorky vážnou konkurencí starších vrstevnic.

 

Odchod protagonistů výkonnost příliš nepoznamenal

Ml. junioři 2013-2016 – 1. desítka: 296,072/303,942/297,410/295,628 -1,782, 2. desítka: 257,547/255,624/239,513/242,117 +2,604 bS.

Tato věková množina ještě nezacelila rány po úbytku jednoho ročníku (dříve 15-17letí), třebaže je tu věkový průměr 16,7 roku v 1. desítce, tj. letos přechází mezi starší juniory 7 lidí. Věkový průměr 2. desítky činí 16,5 roku. Je však třeba vidět i druhou stranu mince – výkonnost elity poklesla jen maličko, třebaže přešli mezi starší juniory protagonisté Kříž, Mareček, Gorný a i tam se hned protlačili do čela, značně vysoko se dostal i V. Moskál. Ve světle těchto fakt tedy není důvod k nářkům. Zvýšení péče zvládnutí přechodu ze žákovské množiny mezi juniory je ovšem nezbytné, mj. i proto, že 40 ml. juniorů znamená nedostatečnou základnu (v r. 2015 jich bylo 41, z toho plyne, že je třeba hledat elévy i mezi 16-17letými). I v těchto letech lze zahájit velmi úspěšnou kariéru ve vzpírání!!

TOP 10: Martin Štreichl 333, +40,1, 6,13. Suverénně vede ve své věkové kategorii, třebaže do  ní teprve vstoupil! Dobře zvládl přechod do vyšší HK, pozor ale na skutečnost, že 46kilové zlepšení ve dvojboji vzešlo především z nadhozu (+30 kg), Zlepšil se i v trhu (+16 kg), ale na této disciplíně bude třeba zapracovat. Lukáš Doskočil 305, +16,5, 7,40, tempo růstu se zmírnilo, ale pokračuje ve slibných parametrech. Daniel Kolář 302, +30,4, 6,23. Vesměs velmi dobré cifry! Jiří Bárnet 301, +57,1 (!), 18,33 (!). Jedno z nejmilejších překvapení sezóny! Navíc v nízké HK, kde pociťujeme deficit talentů tuze naléhavě. Tak, ať se daří! Pavel Jančík 291. +25,7, zlepšil se o 20 kg ve dvojboji, s nižší tělesnou váhou o 0,2 kg – pěkné! Miroslav Vavrek 289,8, +23,1, 6,67, rovněž vcelku dobrý rozvoj. Dominik Šesták 289,7, +39,5, zlepšil se dokonce o 26 kg (o 14 kg v trhu a 12 kg v nadhozu…) i při snížení váhy o 0,5 kg – výborně! Štěpán Zbořil 285 +18,5, +10,67(!), zejména a třetí parametr je dobrý! Matěj Jakubíček 280, +85,8(!), 13,96(!!), zatím málo známý borec, který za rok udělal úžasný pokrok! Zlepšení o 74 kg, kdopak se tím může pochlubit!?! Eduard Rybák 280, -0,8, 1,16. Od něho se čekalo nepoměrně více.

Z borců druhého sledu se nejvíce zlepšili 16. Jakub Barteček 242, +50,0, zlepšení ve dvojboji o 39 kg (trh 20, nadhoz 19 kg), přitom shodil 2,7 kg! 17. Tomáš Salamon 241, +45,3, +37kg ve dvojboji (20 v trhu, 17 v nadhozu), při váze nižší o 0,9 kg, 18. Jakub Koňařík 234, +45,4, dvojboj +32 kg, váha – 3,0 kg, rovněž chvályhodné. Z nováčků se nejvýše dostal 15. Radek Geršl 244 bS, slibný debut! Z loňské první dvacítky ml. juniorů nezvedali v r. 2016 dva z těch, kteří by ještě do této věkové množiny patřili, Jiří Šollar a Petr Pavleje.

Mezi oddíly jasně dominuje Horní Suchá, šikovné trojice nalezli ve Zlíně či Bohumíně, mapa nadaných mladých juniorů je pestrá.

 

Nejmladší v čele!

Starší junioři 2013-2016 – 1. desítka: 303,625/306,089/313,580/331,675 +18,095!! bS, 2. desítka: 264,833/270,483/252,659/277,602 + 24,943!!! bS.

V této věkové skupině jsme zaznamenali největší posun kupředu!! Nezapomínejme však, že průměr 1. desítky v r. 2009 byl ještě takřka o 10 bS vyšší. Povyrostla i úroveň 2. desítky po znepokojivém propadu v r. 2015! K daným dobrým číslům markantně přispěla skutečnost, že závodilo takřka o 20% st. juniorů více, tj. 60 (+11)! Nu a z předchozí TOP 10 přešli mezi muže pouze V. Kopecký a D. Mirga, který dokonce přestal s aktivním vzpíráním. Rovněž je důležité, že nikdo ze široké špičky ze starších juniorů nepřestal soutěžit. Věkové průměry se mírně zvedly z 18,7 na 18,9 roku u nejlepších a z 18,9 na 19,1 roku u další desítky.  Mimořádnou skutečností je, že první tři místa obsadili 18letí, ihned po přechodu do této věkové kategorie!! Další 18letí zaujali 6., 14. a 15. místo.

TOP 10: Petr Mareček 361, +27,8, 5,96. Velmi dobře zvládl přechod do vyšší HK, zařadil se už dokonce i do historických tabulek. Nejlepší výsledek roku má ze Štúrova, ale zlepšení potvrdil i na významnějších kláních. Lukáš Kříž 340, -3,7, zlepšení o 2 kg, ovšem při růstu váhy o 2,6! Přejme si, aby zadrhnutí překonal. Jakub Gorny 338, +8,0, při zcela stejné váze zlepšení o 7 kg, Letos by měl, přinejmenším, vstoupit do dvojbojového Klubu 300. Michal Salaj 336, -1,3, zlepšil se o 3 kg, avšak přibral 2,4 kg. Přetrvává pocit, že má ještě daleko na víc. Václav Manhart 329, +15,4, 3,57. Je už v Klubu 300, opět se nadechl k cestě výš. Vlastimil Moskál 325, +16,0. Zlepšil se o 10 kg, třebaže zhubnul o 0,4 kg. Zbývá mu už jen kousek do TOP 40 v historických tabulkách! Lukáš Hofbauer 324, -1,0, 1,63, Prakticky stagnace, protože zlepšení o 7 kg, přišlo zároveň s růstem váhy o 4,3 kg. Petr Stránský 322, +55,6, 29,33 (!!). Jedině on (a na vyšší úrovni i Mareček) dokázal, že se lze za rok vydatně zlepšit i ze solidní výkonnosti. Navíc existuje reálný předpoklad jeho dalšího vzestupu! Josef Kolář 321, +15,2, 65,0(!!!), také skutečně potěšil. Jakub Kubík 321, -9,4, zhoršil se o 1 kg, přibral 2,6 kg. Čekalo se od něj více, ale nelámejme nad ním hůl!

Z borců druhé desítky se nejvíce posunuli vpřed 14. David Šír 286. +28,9, zlepšení o 20 kg (v trhu i nadhozu po 10 kg), při snížení tělesné hmotnosti o 1,8 a 18. Jan Gruszka 265, +51,3, 8,64(!), možná borec nečekané potenciality! Pokud se týká oddílové výkonnosti, povšimněte si, že TOP 10 tvoří 10 siláků, z 10 oddílů. Nejlepší oddílovou juniorskou základnu (v součtu výsledků juniorů starších i mladších) má Horní Suchá, následována Boskovicemi, Zlínem, Chebem a Teplicemi. Plnou pětici juniorů bylo loni schopnost sestavit 11 oddílů.

PhDr. Rudolf Drmola, editor databází VSV ČSV