Ženy neumdlévají ve vzestupu

O změny se v posledním půlroce postarali i muži, zásadním způsobem však psaly nový obraz rankingů – ženy. Především ty nad 20, ba i nad 30 let, do dalšího zemětřesení v tabulkách ovšem zasáhly i juniorky, ba i žačky.

Podíváte-li se pozorně, shledáte, že došlo k vítaným změnám i v leckteré první desítce ženských HK, a někdy i vícenásobně! To je nanejvýš žádoucí, příjemné.

Na web zařazuji tyto přehledy: muži i ženy dvojboj TOP 40 a Sinclair muži TOP 80 a ženy TOP 60, pořadí oddílů podle Sinclaira (zmenšené verze zohledňující jen sestavy s naplněným limitem možných startujících) muži TOP 8 (podle počtu HK) aTOP 6 (počet účastníků týmu v nejvyšší soutěži družstev). U žen je to obdobně takže TOP 7 a TOP 3.

Materie, z níž čerpám, v dohledné době dovolí sestavit i ženské dvojbojové tabulky – TOP 50, zvláště najde-li se dostatek šikovných závodnic v nejnižších vahách. Složitější to bude v nově plánované HK, té nejvyšší. V ní zatím mnoho žen či dívek nezávodilo.

Tabulky pořadí podle Sinclaira jednotlivců či oddílů berte, prosím, jen jako pomocné. Jsou totiž sestaveny výhradně z výkonů, které se vešly do databáze podle dvojboje. Ta je určující! Navzdory jistému procentu neexaktnosti je možné i tyto rankingy považovat za dosti výmluvné.

Když jsem před časem - více než dva roky - sestavoval základní verzi historických tabulek, zavalen nespočtem protokolů a jiných faktologických materiálů, doufal jsem v příznivou odezvu a plaše i v to, že se all time rankings stanou i motivem ke snaze proniknout do této elitní společnosti. Tento sen je, zdá se, skutečností. Proto se této odnoži vzpěračské statistiky s velkou radostí věnuji.

Vítám jakákoliv upřesnění, doplnění. Kéž se naší společnou prací, podaří dosáhnout takové přesnosti tabulek, aby se v nich ocitly všechny výkony, které do nich patří. V tomto smyslu opět oslovuji přátele na Slovensku. Dost možná, že by se ještě našly nějaké výkony z 80. let 20. století, které byly dosaženy na místních či regionálních slovenských soutěžích mužů, z nichž tehdy ještě nepřicházely všechny protokoly. U žen je situace jiná. V době, kdy začínaly, už byl systém servisu výsledků docela zaběhnutý.

Přeju všem vyznavačům činky, aby se co nejlépe umístili v tabulkách za rok 2017, nu a těm nejzdatnějším, aby s výsledky pronikli i do tabulek historických.

Dr. Rudolf Drmola, editor databází VSV ČSV