Odkazy

Opět přinášíme jak jednotlivé soubory, tak komplet celých dvojbojových tabulek. Ten je řazen takto: ženy, ženy 21-23 let, juniorky 15-20 let, žačky, následují ženy Masters ve věkových kategoriích, kde jsou zastoupeny. Za touto skupinou najdete tyto rankingy: muži TOP 30 v každé HK, muži 21-23 let, starší junioři 18-20 let, mladší junioři 15-17 let, starší žáci 13-14 let, mladší žáci do 12 let a poté muži Masters ve věkových kategoriích, v nichž jsou zastoupeni.

 
Znovu velmi děkuji všem, kteří včasným zasláním správně vyplněných výsledkových protokolů účinně pomáhají při tvorbě databáze! Prosím o případná doplnění a upřesnění.

Brzy uveřejníme i pořadí oddílů podle Sinclaira. Můžete také počítat s aktualizací historických tabulek, které vzbudily velice příznivou odezvu. Za poslední období v nich došlo (většinou zásluhou žen!) k příznivým změnám! Jejich počet se v našem sportu loni rekordně zvýšil – na 96!!!

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV