Odkazy

Rankingy všech dob, k 7. 7. 2014 – dvojboj, Sinclair, oddíly podle Sinclaira

 

Loni jsem poprvé publikoval tabulky nejlepších českých a až do rozdělení států ke dni 1. 1. 1993 i slovenských vzpěraček. S radostí konstatuji, že tyto přehledy měly velice příznivý ohlas! Patrně znamenají dokonce i jednu z příčin dost nečekaného letošního výrazného vzestupu výkonnosti vzpěraček něžného pohlaví. Motivace porovnat se nejen se současnými soupeřkami, ale i s někdejšími závodnicemi vyvolala nezřídka (jak jsem seznal z korespondence) chuť porvat se o vyšší pozici.

Tentokrát získáváte už i netu (nejen na DVD), nikoli pouze pořadí TOP 30, ale rozšířené pořadí TOP 35 ve dvojboji, v každé ženské hmotnostní kategorii. A pracuji i na rozšíření tabulek až na TOP 40 – je to pracné, ale věřím ve smysl takové, byť úmorné, práce.

V kolekci souborů najdete i pořadí jednotlivkyň podle Sinclaira a pořadí oddílů podle Sinclaira (konkrétně, jeho současných hodnot)! Mějte, prosím, na paměti, že narozdíl od tabulek dvojboje, od nichž se vše odvíjí, a které jsou určující(!!), představuje pořadí podle Sinclaira a ještě více pořadí oddílů podle Sinclaira jen jakýsi doplňkový materiál. Tyto tabulky jsou totiž sestaveny pouze z nejlepších výsledků závodnic, které se dostaly do historických tabulek nejlepších podle dvojboje!!

Pravda, také pořadí podle Sinclaira jsou poměrně přesná, v části případů je však možné, že některé závodnice dosáhly ještě o něco málo lepšího výkonu podle Sinclaira, to však nezohledňuji, protože základním cílem bylo vytvoření relevantních tabulek podle dvojboje. Úsilí dát dohromady precisní pořadí podle Sinclaira jednotlivkyň či oddílů by vyžadovalo časově enormně náročnou práci, bez takové časové porci odpovídajímu efektu. Nehledě k tomu, že se hodnoty Sinclaira každé čtyři roky mění. Ostatně, ve světě se dělají all time rankings jen podle dvojboje.

Rozhodně však lze říci, že i rankingy podle Sinclaira (i oddílové) dostatečně dobře odrážejí kvalitu výkonnosti – i podle těchto měřítek a případné rozdíly jsou ve statisticky přípustné odchylce. Když jsem se rozhodoval, zda je dát na net či nikoli, sehrálo klíčovou roli právě toho hledisko. Pro jistotu ale ještě opakuji – zásadní pro výpočet podle Sinclaira je nejlepší výkon ve dvojboji(!!) v all time rankings.

Budu Vám vděčný za dobové výsledky, zvláště z 60. a 70. let u mužů, speciálně ze Slovenska, ale i z tehdejší ČSSR, a také za veškeré dobové materiály, zejména z počátků ženského vzpírání (i zde prosím o pomoc na Slovensku).

Jako obvykle rovněž prosím o doplnění a zpřesnění. A děkuju všem, kteří mi v mé dobrovolné úloze nejvíce pomáhali. Zde patří největší dík Karlu Prohlovi st., nejen za zapůjčení archívu, ale i za znamenitou a mnohými nedoceněnou dokumentaristickou práci, kterou obětavě vykonal a vykonává. Obrovský dík i našemu znamenitému a empatickému programátorovi RNDr. Bohumilu Štěpařovi. A velmi děkuji i všem, kdo mají pro myšlenku zmapování našich vzpěračských dějin – i po této stránce – porozumění. V první řadě jmenuji předsedu VSV ČSV Mgr. Petra Krola, ale i celou VR a rovněž i gen. tajemníka VSV Zdenka Ereta. Jen škoda, že se zatím málo ozvali a ozývají ti, jimž jsou tabulky především určeny, tj. všichni pamětníci i současníci z oddílů.

Přeju všem krásné léto a kéž se ve druhé polovině roku koná další zemětřesení v tabulkách, nejen ženských, ale kéž se dočkáme změn i v historických tabulkách mužských. Jejich verzi k 7. 7. 2014 rovněž najdete časem na netu, právě se věnuji jejich korekcím a dodatkům.

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV