V souboru jsou řazeny tabulky v tomto pořadí: ženy TOP 3, juniorky a žačky (společně) TOP 3, muži TOP 6, junioři 15-20 letí TOP 5, žáci (mladší i starší) TOP 3 a muži Masters (se započtením věkového bonusu) TOP 3. Jak vidno, ve výběru počtů lidí do jednotlivých věkových skupin respektuji stávající model týmových soutěží.

 

Opět velice vítám případné korekce, doplnění.
 

Dr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV