Tabulky podle dvojboje

 

I tento přehled přinášíme – už v nové podobě. Tj. v souboru, v němž základně spatříte tabulky kompletně, ale můžete si je rozklikat i po jednotlivých věkových kategoriích. Ty uvidíte po levé straně celku.

Děkuji V. Popilkovi st. i ml., a také M. Kubíkovi za laskavé upozornění na dva nepřesné údaje o tělesné váze V. Popilky st. a J. Koláře. U mladšího z nich zachycují změnu již tabulky podle dvojboje, u našeho nejlepšího veterána (protože tabulky podle dvojboje u Masters nepřipravujeme) se změna příznivě promítne až do oddílových tabulek podle Sinclaira, které brzy též najdete na našem webu, ty se už připravují.. U obou závodníků, samozřejmě, došlo k opravě překlepů v databázi.

Opět tedy prosím, najdete-li nějakou nesrovnalost, ihned na ni upozorněte! Uvážíte-li, že zapisuji tisíce, ba deseti tisíce, čísel, pak je překlepům takřka nemožné se vyhnout. Většinou je zachytím hned při zápisu. Někdy se tak ale nestane, a proto je moc dobře, když chyby zachytí Vaše pozorné oči. Upřímné díky!!

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze ČSV VSV