Sezóna nad očekávání, ale je i co zlepšovat. Loňský rok přinesl nejedno příjemné překvapení. Především byl zastaven, a to, prakticky, ve všech směrech, trend úbytku aktivních vzpěračů. Kvantita se však zdaleka ne vždy proměnila v kvalitu. Podívejme se nyní na situaci podrobněji.

 

Roste počet nejmladších

Juniorky a žačky: 2009/2010/2011/2012: 1. desítka: 157,603/162,331/155,320/152,899 -2,421 bS. 2. desítka: 127,747/133,279/110,781/115,898 +5,117 bS.

Na poklesu 1. desítky se podepsal odchod tří předchozích juniorek P. Orságové, Saranové a Lorencové mezi ženy – všechny, naštěstí, u našeho sportu zůstávají, nezávodila jen v r. 2011 šestá, Lichnovská. Oproti roku 2011 přibylo 11 závodnic! To znamená takřka polovina soutěžících navíc! Přesto se to promítlo pouze do mírného vzestupu 2. desítky. Není ale divu, protože rok předtím tu nastal propad o 22,5 bS! Reálnější naději na pokrok dává skutečnost, že se téměř zdvojnásobil počet žaček a opět začaly zvedat mladší juniorky. Vydatně nám také opět omládla špička, u první desítky o 1,4 roku na pouhých 16,3, 2. desítka „zestárla“ přesně o rok na 15,6, takže, vytrvají-li dívky u činky, můžeme se nadít zlepšení.

V první desítce obhájila prvenství Hana Gasiorová (179 bS) navzdory tomu, že se zhoršila o 2,9 bS (dvojboj -4 kg, váha -1 kg). Na 2. místo se prosadila elévka Simona Hertlová se 170 bS! Parametry jejího výkonnostního růstu jsou nevšední. Za pouhých 10 měsíců se – v rámci jediného roku – zlepšila o 35 kg, a ubyla na váze přesně o tři kila. Třetí skončila mladičká, teprve 12letá Ladislava Pokorná. Přidala dalších 6 bS, bodíky dobývala nesnadněji, protože přibrala a Sinclairova křivka chlapce i děvčata s hodně nízkou tělesnou váhou zvýhodňuje. Zůstává ovšem, samozřejmě, naší velikou nadějí! U mnoha dalších příslušnic 1. desítky nenalézáme nic výrazného, tj. buď mírný pokrok nebo pokles. Výjimku tvoří tři závodnice. Pallová 140 bS, +13,3 bS za +15 kg ve dvojboji při vzrůstu váhy 4,1 kg, tj. 3,66 d/kg, Vančurová 129, +20,3, +18, +0,8 a z toho plyne parádní 22,5 d/kg. Do špičky se vklínila i další elévka – Tomanová 138 bS. Také ona, stejně jako její oddílová kolegyně Hertlová, se tuze zlepšila za 10 měsíců od premiérového závodu. Přesně o 30 kg, a ještě stačila zhubnout o 0,7 kg. Z dívek, které jsou v tabulce o něco níže, jmenujme alespoň trojici, která sice ještě nepřekročila hranici 100 bS, ale posunula se nejvíce. Kocůrkovou 99 bS, +49 bS!, M. Orságovou 98, + 34 a Plánkovou 94, +24. Nejméně stejně hodnotný je ale vzestup 12leté Nikolky Zronkové 121, +14.


Rekordní počet aktivních vzpěraček

Ženy: 2009/2010/2011/2012: 1. desítka: 192,052/193,744/179,485/183,302 +3,817 bS, 2. desítka: 152,596/158,620/150,561/147,102 -3,459 bS, 3. desítka: 137,013/142,203/124,991/137,013 +13,022 bS.

Z předchozí nejlepší dvacítky loni nepokračovala pouze Starcková! Nárůst elity není velký a zdaleka ještě, kupříkladu, nedosahuje parametrů sezóny 2009. Letos se ale dá očekávat návrat L. Orságové, a to může rovnou přinést průměrné zlepšení u 1. desítky cca o 7 bS!

Nejpříznivější skutečností je rekordní počet závodících žen a dívek. Loni jich bylo 64 a to je absolutní rekord! Nikdy jich nebylo v ČR, dokonce ani v předchozí ČSFR, více! Po pravdě řečeno, sotvakdo to čekal, jedná se o vzestup takřka o 70%! Navzdory tomu lehce poklesla úroveň 2. desítky a kvantita se plně projevila až u desítky třetí.

Věkově máme nyní 1. desítku hodně mladou – 22,9 (předtím 24,5 roku). U 2. desítky se snížil varovný průměr 29,7 na 28,6. poněvadž tu nacházíme čtyři závodnice nad 37 let (což vyvolává různorodé pocity – jednak obdiv k jejich výkonnosti, jednak lehké rozpaky nad tím, že se mladší ročníky nedokázaly prosadit výrazněji). Třetí desítku jsme měli předloni mladičkou – 19,7, nyní činí její věkový průměr 23,8 roku.

Pavla Kladivová obhájila prvenství – ve dvojboji se zlepšila na 201 kg, v Sinclairovi má ale lepší výsledek za dvojboj 197 kg, při váze 64,0 kg, za nějž získala 242,507. Přidala tedy velmi pěkných 12,2 bS! Má předpoklady pro další pokroky! Změna není ani na 2. místě, obsadila je Laura Lozová, podle Sinclaira ovšem ztratila úplně přesně jako rok předtím 4,1 bS, protože při nárůstu váhy o 3,3 kg přidala „jen“ 3 kg ve dvojboji. Bronz podle Sinclaira náleží pilné Veronice Věžníkové 187 (+11,3 bS, +8 kg ve dvojboji při růstu váhy 0,3 kg, z čehož vyplývá skvělý parametr 26,67 d/kg. Letos u ní očekáváme další posun vzhůru. Opět čtvrtá skončila (ale těsně!) Julie Švecová 185 (+5,7 bS, +4 kg ve dvojboji, tj. 152 kg, třebaže na váze ubrala přesně půlkilo. I u ní je velmi reálné další markantní zlepšení. O dvě místa spadla Hana Gasiorová (viz výše). Šestou pozici opět obhájila Petra Klimparová 171 (+1,8 bS, dvojboj stejný, váha -0,6 kg). Jak vidno, v elitě nastaly minimální změny!

Následují Hertlová a L. Pokorná, o nichž je řeč dříve. Z 19. místa na deváté postoupila Saranová, která se znovu vrací mezi naše naděje – 164 (+18,9, +18, 10,0 d/kg!). Do TOP 10 nyní náleží i M. Pokorná 160 - +4,3, ale jen 2,4 d/kg. Petra Orságová opět snížila výkonnost – 159, -8 bS, což mrzí, protože má rozhodně na víc.

Z těch, jež dosud nebyly jmenovány a zřetelně se polepšily podle Sinclaira, už zbývá zaznamenat jen Korytářovou 132, +16,6 bS, která přidala ve dvojboji 10 kg, ač zhubnula o 4,6 kg – ovšem i ona navazuje na někdejší slibnou, nedávnou minulost. Z dalších, které nejvíce přidaly podle Sinclaira připomeňme ještě alespoň Lukáčovou 113, +13,1, N. Zronkovou 108, +11,2 a Bijokovou 124, +8,2 bS.


Máme šikovné benjamínky

Žáci mladší, do 12 let: 2009/2010/2011/2012: 1. desítka: 186,146/169,950/156,462/173,600 +17,138 bS, 2. desítka: 146,005/123,192/122,774/126,918 +4,144 bS.

S radostí konstatujme, že přibylo, oproti r. 2011, 15. ml. žáků, tj. 37,5%. Promítlo se to i do zlepšeného průměru obou prvních desítek, i když, zejména u té druhé, máme ještě co dohánět ve srovnání s r. 2009. Trend je však uspokojivý! Důležité též je, že se trvaleji podařilo podchytit všechny nejmladší talenty, s výjimkou Vogela. Věkový průměr povyrostl o 0,2 na 11,3 roku u 1. desítky a 11,6 roku u 2. desítky.

Zatímco v r. 2011 stačilo 180 bS a ke třetímu stupínku 164 bS, loni jsme měli dva ml. žáky nad 200 bS a pomyslný bronz byl za 183 bS. Znamená to, že i mezi benjamínky máme velmi šikovné jedince. Matěj Moskál se dokonce dostal až na 2. místo v historické tabulce za roky 1997-2012, pouhého půl bodu za Marečka a 15 bS před J. Orsága. František Polák se dostal v témže pořadí na 8. místo. Za posledních 16 roků jsme našli 14 mladších žáků s výkonností nad 200 bS.

Podívejme se na první sled podrobněji: Matěj Moskál 247, +108,7 bS(!!), +41 kg ve dvojboji a jen +2,9 kg váhy, tj. 14,14 d/kg, vesměs výjimečné, vynikající parametry, a to bylo loni Matějovi pouhých 10 roků. František Polák 207,8, +27,5, +13, 8,67 d/kg. Jan Sanétrník 183,8, +68, +32, 320,0(!!) d/kg. Obrovský skok z 18. místa a rovněž velký talent! Všichni tři budou ještě letos závodit - jako mladší žáci. Stanislav Pastorek 169, +19, +10, +6,67 d/kg, rovněž evidentně perspektivní! Ondřej Tchurz 168, +16,7, +22, 2,82 d/kg, je už v období, kdy rychle přibírá, i jeho nejlepší dny teprve přijdou. Patrik Baláž 165, Dominik Šesták – nejvýše postavení nováčci. Matěj Madlé 153,5, +63,5(!), +36, +15,0 d/kg, i on bude ještě letos ml. žákem! Stanislav Štáfek 141, +34, +12, 20,0 d/kg a Kevin Týml 140 – třetí nováček v TOP 10, a též on bude ještě v této sezóně ml. žákem.

Z níže umístěných připomeňme i ty, kteří se nejvíce zlepšili, tj. 12. Jana Koláře 137, +38, +22, 5,37 d/kg, 26. Buchtu 142, +46, +30, 9,68 d/kg, 27. Veselého 110, +41, +37, 7,55 d/kg, 31. Košaře 97, +39, +33, 3,59 d/kg.

Z daných fakt plyne, že bychom se letos měli dočkat v této věkové kategorii pozoruhodně dobrých výsledků, kéž je tedy očekávání naplněno!


Jen částečně zacelená mezera po silném ročníku 1997

Žáci starší, 13-14 let: 2009/2010/2011/2012: 1. desítka: 211,678/223,885/241,394/223,950 -17,444 bS, 2. desítka: 167,991/189,010/186,387/175,328, -11,059 bS.

Počet starších žáků stoupnul z varovného mála 41 na 51, tj. o 24,4%, přesto se loňský výkonnostní zázrak neopakoval, protože v r. 2011 se jednalo o výjimečně silnou žákovskou generaci. Mezi juniory odešel loni velmi silný ročník 1997 (Kounovský, Jar. Gasior, Gunár, Hovjacký, Kolaja, Parolek, L. Hofbauer, Kulhánek, J. Kolář etc.)… to muselo být znát. Věkový průměr 1. desítky ještě vzrostl, dokonce až na 13,8, u 2. desítky se snížil o 0,2 na 13,5 roku.

I v r. 2012 jsme ovšem měli v čele některé nadějné borce. V historické tabulce starších žáků 1997-2012 se dostal Petr Mareček na 3. místo, za J. Orsága a D. Mirgu. Lukáš Kříž na místo sedmé, když před ním nalézáme Krywulta, Mičku a Kounovského, těsně za ním pak Lihla, to jen pro vaši orientaci o kontextech žákovské kvality.

Proberme si detailněji 1. desítku: Mareček 286,5 bS, + 23,4 bS, +54(!) kg ve dvojboji, ale přibral 14,1 kg, to dává 3,83 d/kg, oproti předchozím 4,88. Důležité bude, aby se mimořádný talent nerozmělnil, a platí též, že méně je někdy více a v rozvoji růstu někdy není třeba příliš spěchat. Kříž 268, +39, +41, tj. 5,77 d/kg – vskutku dobré parametry. Gorný 241, +31,5 bS, 4,39 d/kg, strmost vzestupu se zmírnila. V. Moskál 231, +11,3 bS, +13, 4,64 d/kg, i tady by plně uspokojil o něco vyšší poslední parametr, ale vítejme, že máme další příslib pro nižší HK. Drnec 223, +56,5, +50(!!) a 7,58 d/kg – vesměs vše výborné. Loni jsem jej tipoval, přinejmenším na dosažení hranice 200 bS, on však překvapil ještě více. Picka 206, +54,3 bS, +52(!!), 5,65 d/kg, taky klobouk dolů. Následuje první z dvojice 13letých, kteří jediní pronikli do TOP 10 – Rybák 201, +72,2 bS (!!!), +62, 8,99 d/kg – celkem vůbec největší zlepšení ze všech žáků, ovšem má, co dohánět, chce-li dostihnout ty před ním. Hned za ním se umístil další 13letý, Dvořák – a teď zbystřete pozornost, je to nováček! Svou první sezónu skončil se 192 bS, od dubna, kdy začal zvedat, se za pouhých 8 měsíců zlepšil o 41 kg ve dvojboji, ač přibral jen 4,0 kg, to dává opravdu pěkných 10,25 d/kg. Jen tak dál! Doerschner 192, +25, 3,11 d/kg, do první desítky se dostal i další nováček Daniš 189 bS. Zvedá od února 2012, do konce roku se zlepšil o 45 kg (!) s hodnotou 7,89 d/kg, takže, rovněž velmi dobrou.

A ještě přehled nejvýraznějších zlepšení na dalších místech: 11. D. Kolář 188, +28,5 bS, +31, 3,78 d/kg, 12. Jančík 185, +44,2, +43, 4,27 d/kg, 13. Tomeczek 184, +32,2, +27, 6,0 d/kg, 15. Větrovec 173, +50,8 bS(!), +28, 9,86(!) d/kg, 17. Navara 170, +38,1 bS, +38, +3,96 d/kg. 27. O. Polák 147, +42,5, +42, ale jen 3,36 d/kg.


Chmurná bilance

Junioři mladší 15-17 let: 2009/2010/2011/2012 – 1. desítka: 292,610/282,562/290,525/283,229 -7,296 bS, 2. desítka: 249,521/245,359/241,099/237,435, takže -3,664 bS.

První desítka vykázala pokles. Ve druhé snižování výkonnosti pravidelně pokračuje. Nepomohl ani nástup kvalitního žákovského ročníku, ztráty po odchodu sedmi 17letých borců se nepodařilo eliminovat. Zejména proto, že se do tabulky nejlepších, podle Sinclaira, za léta 1997-2012 dokázali zapsat pouze do 3. resp. až 4. desítky, 27. V. Kopecký a 32. V. Manhart. Tak chmurnou bilanci už dlouho nepamatujeme… Nadějný je ale fakt, že se v 1. desítce seřadilo pět 15letých - a věkový průměr klesl ze 16,6 na 15,7 roku, ve 2. desítce rovněž nalezneme další čtyři 15leté - věkový průměr zůstal na 15,9 roku. Přibylo 5 závodníků, tj. přesně 10%.

Fakta o 1. desítce: D. Mirga 323, -3,7 bS, +6 kg ve dvojboji, +4,9 kg tělesné váhy, tj. 1,22 d/kg. Udržel prvenství, třebaže předloni stagnoval a loni šel s výkonností dolů. Lze nalézt jisté plus, v trhu se zlepšil o 4 kg. Jeho pokusy jsou technicky hodně nevyrovnané. Prospěla by mu konkurence a vědomí, že zmarnit dosavadní práci i nadání by byla největší škoda, především pro něho. Kopecký 301, +24,4, +28, 5,32 d/kg. I on má technicky co zlepšovat, ale už ví, že houževnatost nese plody. V. Manhart 296, +21,1, +20, 12,5(!) d/kg, navíc na čince působí dobře, má předpoklady výkonnostního růstu. Salaj 292, +30,1, +30, 7,05 d/kg. Lepší se, zůstává příslibem, ale závodí málo a nejlepší výsledek dosáhl nikoli na klíčovém závodě sezóny, ale doma, těsně před koncem roku. Gasior 283, +36,8 +37, 6,73 d/kg – tohle příjmení je u nás zárukou kvality. Jaromír je v čele 15letých! Za ním následuje čtveřice borců stejného ročníku, tj. Kounovský 273, -3,4, +2, ale pouze 0,53 d/kg. Leckdo ho viděl, bezmála i jako rovnocenného rivala pro D. Mirgu. Čím dřív se opět dostane do tempa, tím lépe pro něho i pro naše vzpírání. Parolek 272, +42,7, +40, 9,76 – jedno z nejpříjemnějších překvapení uplynulé sezóny! L. Hofbauer 269, +43,9, +44 (z toho 23 kg v trhu a 21 kg v nadhozu), 6,47 d/kg. Dostal se už na kýžených 200 kg ve dvojboji a podle Sinclaira si dokonce připsal druhé nejvyšší zlepšení ze všech ml. dorostenců. Kolaja 269, +29,8, +32 (+19 kg trh, +13 kg nadhoz), +5,71 d/kg, zřetelný chvályhodný posun. Kubík 254, +16,4, +25, ale jen 3,73 d/kg. Svědomitě nás reprezentoval na ME, ale i do pouhého evropského průměru má daleko. Není však všem dnům konec. Z chlapců o poschodí níže je nezbytné jmenovat Zahradníka - 209 bS, který se může pochlubit vůbec nejlepším zlepšením v dané věkové kategorii – +52,2, +39 a 12,58 d/kg, takže se můžeme nadít dalších pokroků!


Stagnace, propad, jen občas pokrok

Junioři starší 18-20 let: 1. desítka 2009/2010/2011/2012: 342,140/310,916/314,834/308,894 -5,940 bS, 2. desítka: 284,431/263,127/257,600/249,909 -7,691 bS.

I tady došlo ke zhoršení, jak v nejužší špičce, tak i u 2. desítky, ač přibylo 9 lidí, tj. o 18% více, než v r. 2011. Věkový průměr klesl z 19,5 roku na 18,5 roku, protože 4.-10. místo, podle Sinclaira, obsadili vesměs 18letí. Poklesl i průměr 2. desítky o 0,2 na 18,8 roku.

TOP 10 pod drobnohledem: Jakub Jureček 373, mínus 1,1 bS, -3 kg ve dvojboji, -1,0 kg tělesné váhy. Borec mimořádných perspektiv, ohledně kterého chodí rozporuplné zprávy, zda skončí či neskončí. Neměl by končit! Petr Sedláček 337, -3,7 bS, +1, 0,38 d/kg, bude-li plně zdráv, má další skok nahoru před sebou, Jan Gasior 322, +0,8, +4, 2,5 d/kg, Miroslav Pěchula 306,4, +5, 4,54 d/kg, Lukáš Liška 306,0, -6,3, -5 kg a přibral 0,2 kg. David Cserge 304, +4,2, +27, 2,45 d/kg. První šestice tedy, víceméně, pouze stagnovala… Pokroky nacházíme až o patro či dvě níže, aspoň že to. Michal Janíček 296, +16,2, +13 a krásných 26,0 d/kg. Jiří Kuba ml. 295, +16,3, +17, a velmi dobrých 7,08 d/kg. Lukáš Sivák 278, +3,3, 0, stejného dvojboje dosáhl s o 1,2 kg nižší váhou, Martin Matoušek 273, -5,9, -8 při úbytku tělesné hmotnosti 2,0 kg. V první desítce tedy takřka nezčeřená hladina… Lepšili se pouze siláci dosud nižší kvality a nebylo jich mnoho. Zmiňme je, zaslouží pochvalu: Nejvíce Sinclairových bodů si za jednu sezónu připsal Antonín Dynybil 169, +37,8, přidal 33 kg ve dvojboji, a to ještě o 1,2 kg zhubnul. Při této úrovni se kila na čince přidávají relativně snadno, takže reálně vyšší hodnotu má zlepšení Davida Trantiny 225, +33,2, +29 a 13,18 d/kg. „Jen“ 17,8 bS přidal Tomáš Janoušek, ten už ale umí aspoň 250 a má 8,0 d/kg.

U juniorských kategorií schválilo plénum Valné hromady 2011, poměrně těsnou většinou, bonifikace za věk. V důvěře, že to pomůže zrychlení růstu výkonnosti. Jedná se o postup, který sociologicky můžeme zahrnout do oblasti pozitivní diskriminace. Což je záležitost, která, zdaleka ne vždy, přináší pozitivní výsledky. Ty nejznámější souvisejí s pozitivní diskriminací lidí černé a jiné než bílé pleti v USA. V takových procesech, se jedná o běh na velice dlouhou trať. Krom toho, pozitivní diskriminace v USA představovala nutné řešení, které mělo zabránit rozšíření občanských nepokojů - což se povedlo.

Pozitivní diskriminace, kterou nakonec schválila VH ČSV, v sobě ovšem nese zásadní odlišnosti! Ad 1: pleť občanů USA se, přirozeně, nemění – zatímco junioři nejpozději za několik roků opustí danou věkovou vrstvu. Ad 2: u pozitivní diskriminace v USA šlo povětšině o spornosti komplexně nepříliš měřitelné, v našem sportu ale máme jasně daná výkonnostní měřítka.

Na počátku vzpěračské pozitivní diskriminace v ČR byla teze, že zvýhodnění výsledků juniorů v týmových soutěžích posílí zájem o tuto věkovou skupinu a povede k progresu. Junioři, pravda, přibyli. Každá mince má ovšem dvě strany, a tak za podstatně horší výsledek dostávali mladíci více bodů – jen proto, že měli méně let… Výsledky byly zkreslené. Junioři se mohli spokojit se slabší výkonností, protože to, prostě, stačilo. V souhrnu je totiž tento druh bonifikace nejenže nespravedlivý, ale i demotivující…

Takové zkušenosti udělali už všude tam, kde si tuto pozitivní diskriminaci vyzkoušeli. A nejenom ve vzpírání, ale, kupříkladu, i v atletice. Nejlepší pro vývoj mladého závodníka je ovšem - poctivě si to rozdat i s těmi staršími, zkušenějšími! S těmi, kteří mají za sebou více roků tréninku. Na OH či na MS či ME dospělých nikdo nezohledňuje věk! Rozhoduje, jen a jen výkon.

Posílit zájem oddílů o péči o žáky, dorost, juniory je potřebné a užitečné. Dá se toho dosáhnout bez pozitivní diskriminace, navíc bez rizik, které tato metoda přináší.


Roste počet lidí i kvalita

Muži 21-23 let: průměr 1. desítky 2011/2012: 338,276/350,546, +12,270 bS, 2. desítky: 252,857/269,448, +16,591 bS.

Poprvé vás seznamuji i s alespoň krátkým rozborem situace v této věkové kategorii, protože je jednak velmi závažná pro odhad vývoje perspektiv reprezentace, jednak získala i význam, díky existenci ME do 23 let.

V roce 2003 jsme měli v této věkové množině dokonce 55 vzpěračů! Poté však začal jejich počet klesat až na vysloveně varovných 15 - v r. 2008. Od té doby opět pravidelně jejich řady mírně houstnou, loni jsme se dostali aspoň na 35 zástupců (tj. +20% oproti roku 2011) této postjuniorské kategorie. A jak vidno, výkonnost (bez pozitivní diskriminace!) v této náramně důležité sféře utěšeně roste. Oproti loňsku se – podle Sinclaira – zlepšilo 13 lidí, jeden získal úplně stejný počet bodů. Blíže o těch nejlepších v detailnějším popisu stavu kategorie mužů, do níž zahrnujeme všechny borce mužského pohlaví.


Skvělý Jiří Orság a 6 osobáků podle Sinclaira v TOP 10

Muži: průměr 1. desítky 2009/2010/2011/2012: 377,932/375,828/381,376/382,262 +0,886 bS, 2. desítky: 340,743/342,773/340,154/333,280 -6,874 bS, 3. desítky: 327,087/321,512/319,446/315,530 -3,916 bS.

Stejně jako předloni se zlepšila absolutní špička. Ovšem tentokrát pouze nepatrně, leč pokrok to je. Stejně jako předloni se však zhoršily dvě následující desítky, dokonce se pád poněkud zrychlil. Nicméně, nad 300 bS jsme měli v r. 2011 43 siláků, loni 44. Nad 250 bS se dostalo loni 114, v r. 2011 118 lidí. Ovšem nad 200 bS se dostalo loni 240 vzpěračů, zatímco o rok předtím pouze 214! Do této cifry se už pozitivně promítla skutečnost, že nám, ve srovnání s rokem 2011, přibylo 45 vzpěračů, tj. je nás 432, o 11,63% víc. Na tomto poli ale čekají další úkoly, bylo by dobré mít zase nejméně půl tisícovky aktivních vzpěračů… Nu, alespoň jsme se k této minimálně metě přiblížili.

Velice příznivý je fakt, že nám špička za dva roky omládla z 27,5 na 23,8, oproti předchozí sezóně tedy o dalších 1,7 roku. Relativně nedávno jsme zaznamenali roky, kdy se junioři takřka nebyli schopni dostat se do TOP 20… Druhá desítka nám maličko zestárla, z 25,9 na rovněž dobrých 26,5, objevuje se v ní šest lidí nejvýše 23letých, ale také tři nestárnoucí siláci ve věku 34, 35 a 36 let. Šokující je ovšem průměr 3. desítky 33,9 (+2,8 roku oproti 2011), v níž je nejmladším 23letý borec… a pod 30 roků tu nalezneme už jen dva další, k tomu ovšem nutno připočíst šest Masters, dokonce i 48letého Luďka Bečváře, na lichotivém 29. místě. Ve 4. desítce najdeme tři 18leté(!), a také dalšího ze stále mladých borců, blížících se věkově k abrahámovinám, 46letého Romana Poloma na 37. pozici. A propos, i ze širší elity nikdo ze vzpírání nezmizel, krom diskvalifikovaného Libora Waelzera.

TOP 10 pod drobnohledem: Jiří Orság 440,2 bS, +9,6 bS, +17 kg ve dvojboji (2 kg v trhu a 15 kg v nadhozu), 1,73 d/kg. Tuto sezónu našeho premianta lze charakterizovat mnoha superlativy. Medailové zisky, výborné vystoupení na OH (které zaznamenala a ocenila i mimovzpěračská veřejnost!), pozoruhodné zlepšení. Výsledek talentu, vůle, bojovnosti. Jen škoda, že zatím máme jediného vzpěrače světových kvalit. Letos by měl, myslím, ubrat na početnosti startů, důsledně vyléčit zranění. Tomáš Matykiewicz 423,4, +11,5, +24, 2,61 d/kg. Mezi těmito dvěma muži je ovšem daleko větší, než pouze číselný rozdíl. Matykiewicz nedosahuje špičkových výkonů na vrcholných závodech… a loni se opět nezúčastnil ME, které bylo zároveň kvalifikací pro OH. Petr Petrov 397,2, +16,1, +16(!!), 10,67 d/kg. Petrovi velice prospěl přechod do vyšší HK, zlepšil se technicky a má evidentně další rezervy. Byl tuze příjemným překvapením uplynulé sezóny a má jasně na to, aby v pozoruhodném výkonnostním růstu pokračoval! Kamil Kučera 382,8 se po mnoha letech k čince vrátil a hned v prvním roce comebacku dospěl k osobním rekordům velmi dobré úrovně. Se zájmem čekáme na jeho další sezónu. Jan Gospoš 381,3, +6,6, +10, 4,0 d/kg. Také on si, stejně jako Orság, Petrov i Kučera udělal loni osobák podle Sinclaira! Jakub Jureček 372,7, -1,1, -3 a mínus 1,1 tělesné váhy. Stále je nejasné, zda u vzpírání zůstane. Už jen proto, že zdaleka nedosáhl vše, na co markantně má, by měl – i sám sebe – přesvědčit, že je vskutku silákem výjimečné perspektivy, dost možná nejen na naše poměry. Patrik Krywult 366,1, +7,9, +4 při snížení váhy o 2,3 kg. Kdysi jen relativně málo zaostával za vrstevníkem Jiřím Orságem, nyní se rozdíl značně zvětšil; je především na Patrikovi, nakolik naplní někdejší přísliby. I on si loni vytvořil osobní rekord v bS. Jiří Gasior 356,8, 0, +5, 1,47 d/kg. Přidal, ale také přibral (3,4 kg), ale zdá se, že se uzdravuje a překonal stagnaci. Andrej Beran 351,5. -6,2, -11, při úbytku váhy o 3,7 kg. Zejména v olympijském roce se od něho čekalo víc. Silvestr Khek 351,0, +4,7, +6, 5,0 d/kg. Lepší se nepřekotně, pozice v první desítce je pro něj zatím nejlepší, navíc vylepšená i osobním rekordem podle Sinclaira.

Z dosud nezmíněných siláků, kteří umějí alespoň 300 bS a výše, se nejvíce zlepšili: celkově 12. Tomáš Kejík 349,1, +44,0, +56, 4,52 d/kg. Znamená to absolutně největší bodový přírůstek z lidí nejen nad hranici 300, ale dokonce i 250 bS. K zasloužené pochvale přidejme nabádání k dalšímu zlepšení techniky, s nímž by se měl dostavit i menší počet výpadků. Kejík už několik roků usiloval o skok nahoru, loni se mu povedl, ale může jít ještě výš! 15. Miroslav Cichý, 336,4, +12,8 bS, +9, při snížení tělesné váhy o 0,8 kg, ukázal, že i ve 34 letech prohání mladíky! 33. Petr Navrátil 306,6, +34,1 bS a vynikajících 28,0 d/kg.


Jak si vedly oddíly?

Letos přiřazuji v komentáři i krátký zhodnocení práce oddílů. Co říkají fakta? Nejprve posuďme kategorii mužů, podle TOP 6: 1. Havířov 2208 +25 bS, 2. Bohumín 2135 +41, 3. Sokolov 2032, +70, 4. Ostrava 1821 -81, 5. Bohemians 1810 +32, 6. Start VD Plzeň 1795 -181, 7. Teplice 1782 -8, 8. Nový Hrozenkov 1781 +14, 9. Boskovice 1725 +176, 10. Třinec 1722 +70 bS. Čísla jsou, myslím výmluvná. Ačkoliv leckdy záleží na hostování, přece jen je zřejmé, že – zvláště v některých případech – rozhoduje kvalita vlastních odchovanců. Z první desítky propadly níže týmy Rotavy a Zlína, postoupily sem týmy Boskovic a Třince. Na 10. místo stačilo o 26 bS méně, než v r. 2011.

Junioři (TOP 5): 1. Bohumín 1556 -99, 2. N. Hrozenkov 1339 -15, 3. Ostrava 1305 +157, 4. Havířov 1299 -144, 5. Boskovice 1272 +253, 6. Rotava 1240 -59, 7. Sokolov 1225 +39, 8. Zlín 1213 -220, 9. Start Plzeň 1186 +25, 10. Třinec 1132 -30 bS. Velké přesuny! V 1. desítce vystřídal Cheb, který má ale reálnou šanci dostat se brzy opět na výsluní, tradiční příslušníci juniorské elity, tým Boskovic. I v této kategorii stačilo na 10. místo o 16 bS méně než v sezóně předchozí.

Žáci (TOP 3): 1. Havířov 687 +87, 2. Chomutov 676 +36, 3. Boskovice 674 -68, 4. VŠOZ Horní Suchá 577 +44, 5. Rotava 555 -89, 6. Třinec 548 +98, 7. Teplice 545 -10, 8. Cheb 537 +75, 9. Holešov 507 -74, 10. Bohumín 500 --123 bS. Ze 2. místa v r. 2011 propadl až na 11. pozici Sokolov -230, na 12. místě nacházíme Zlín 446 -153 bS. Do čelné desítky se probojoval Cheb a Třinec. Na 10. místo loni stačilo o 33 bS méně, než v roce 2011.

Muži Masters (TOP 3 se zápočtem věkového bonusu): 1. Bohemians 1188 +25, 2. Teplice 1089 0, 3. Ostrava 1059 +5, 4. Bohumín 1056 -18, 5. Sokolov 1024,4 -9, 6. Brno-Obřany 1023,9 +4 7. Zlín 1011 -6, 8. Start Plzeň 962 -107, 9. Třinec 956 +350!, 10. Rotava 950 -90 bS. Do první desítky se zařadil znovu Zlín a Třinec, na úkor Vyšehradu 868 -222 a PSK 636 -425 bS. Na 10. místo stačilo o 70 bS méně než v sezóně 2011.

Ženy (TOP 3): 1. Start VD Plzeň 611 +33, 2. Ostrava 549 -4, 3. Havířov 514 +81, 4. PSKO Praha 473 +243, 5. Nový Hrozenkov 462 -2, 6. Zlín 458 -2. 7. Bohemians 454 +116, 8. Brno-Obřany 426 +426!!, 9. Rotava 373 -21, 10. Sokolov 368 +104 bS. Do první desítky impozantně vstoupila trojice obřanských elévek, a mohou jít ještě výš. Opustil ji Cheb 144 – 129 bS. 10. místo bylo ovšem o 138 bS hodnotnější, než v letopočtu předchozím!

Juniorky a žačky (TOP 3): 1. Zlín 458 -2, 2. Havířov 452 +19, 3. Brno-Obřany 410 +410!!, 4. Ostrava 378 +203, 5. Rotava 373 -21, 6. Sokolov 368 +104, 7. Start Plzeň 322 +214, 8. N. Hrozenkov 313 -76, 9. Bohumín 178 -3, 10. Cheb 144 -129 bS. Do této skupiny vtrhla obřanská squadra a dospěla k pomyslnému bronzu, mezi špičku se probojoval i Start VD Plzeň. Vystřídaly Kopřivnici a Bohdaneč, kde loni dívky nevzpíraly… Na 10. místo stačilo o 6 bS méně, než předloni.

* * * * *

Navzdory halasným pohřebním řečem tradičních škarohlídů skončila sezóna 2012, v mnohém ohledu, pozitivně. Mnohé je již argumentováno výše, na tomto místě se pokusím o stručné shrnutí a doplnění.

Především naše reprezentace uspěla na ME, v kvalifikaci pro OH. Tam náš prapor bojovně, kvalitně pozvedl dosti vysoko Jiří Orság. K jeho triumfům na ME i ME 23 se přidali i další, závěr sezóny na ME 20 a 23 českému vzpírání rovněž vyšel.

Podařilo se zastavit pokles aktivních vzpěračů i vzpěraček. Během jediné sezóny přibylo až nečekané množství žen, juniorek, žaček. Přibyli i žáci, junioři, borci ve věku 21-23 let, ne vždy ale tento trend provázelo i zvýšení výkonnosti. I když, v TOP 10 mužů a žen se to podařilo.

Naproti tomu se prohlubuje pokles kvality mladších i starších juniorů. Pozitivní diskriminace nemohla pomoci a nepomohla. Naopak!

Stále voláme po talentech! Z toho mála aktivních vzpěračů či vzpěraček je skoro zázrak, že dokážeme ty nejnadanější a nejpracovitější připravit i pro vrcholné soutěže. V tomto směru je ovšem třeba mnohé zlepšit! Nepřehlédněme však zlepšenou techniku některých našich reprezentantů i schopnost podat nejvyšší výkon na nejdůležitějších zápoleních. To je kýžená změna proti dřívějšku.

Konečně nastává pokrok v osvojování nových, prospěšných poznatků, správně sílí tlak na zvyšování kvalifikace. Velmi účelným krokem je podpora lidí, kteří se nově a kvalifikovaně pustí do práce s mládeží i dospělými. To není nic proti těm, kteří už roky makají v oddílech. To znamená nezbytný, prospěšný proces, protože myslíme na budoucnost. Vzpomeňte jen na důsledky toho, kdy činnost týmu stojí na jediném člověku. Po jeho onemocnění či smrti končí i oddíl…

Podporujme hledání nových, aktivních členů vzpěračské rodiny. Tady by se ovšem vyplatilo přesně ocenit nejen to, že máme další adepty, ale i jejich kvalitu. Snad se shodneme na tom, že existuje náramný rozdíl mezi tím, jestli jsme našli třeba pět kloučků, kteří zvedají sotva polovinu své váhy anebo jednoho, kterého brzy přivedeme k výsledkům, které už je možné považovat za vzpěračské a ne snadno dosažitelné. Dotační program je výborná a už plody nesoucí idea (!), lze ji ještě precizovat.

Není důvod k jásotu, natož k lenivé spokojenosti. Ovšem ani k pláči a nekonečným osočováním. Kritické, věcné připomínky mají opodstatnění, cenu! Braňme se však ostře neoprávněnému, nekonečnému proudu vzteklých výpadů a šíření nesmyslné špíny od těch, kteří si navíc neumějí zamést před vlastním prahem a vehementně pranýřují prkotiny, zatímco sami chybují daleko více. Řevnivost je typická pro naše národy, a vysloveně škodí i ve vzpírání. Skončeme s ní!

Velikánské a upřímné poděkování posílám všem, kdo jako aktivní vzpěrači, trenéři, rozhodčí, funkcionáři či další okolo činky (a mnozí úctyhodně dlouho) neúnavně odvádějí náramný kus práce.

Stejně jako loni mocně a vděčně děkuji všem, kteří mi pravidelně a pohotově posílali výsledky, fotky, videa a jiné informace. Velmi prosím i o videa ze závodů či tréninku našich vzpěračů a vzpěraček. Stačí i odkazy na příslušné internetové stránky.

Přeju všem jen dobrý rok 2013 a věřím, že jubilejní sezóna může přinést ještě příznivější výsledky, než ta loňská. PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV


Redakční dovětek

Předkládáme další Ročenku –– a opět zejména díky Karlům Prohlovým!

A znovu také vyslovujeme upřímné díky a pochvalu všem, kdož zajistili prostředky pro tento užitečný projekt dlouhodobé hodnoty!

Velikánské díky i těm, kdo včas – a také v pořádku (což, žel, někdy neplatí, protože v protokolech přetrvávají nedostatky, neobsahují všechny údaje nebo někdy dokonce přinášejí údaje mylné) zasílali výsledky, protokoly, zprávy, ohlasy, podněty – a takto náš almanach též spoluvytvářeli. Především to byli Zdeněk Eret, Mgr. Petr Krol, Pavel Filipovič, Mgr. Radim Kozel, Mgr. Daniel Kolář, Pavel Ivaníč, Mgr. Jaroslav Thér, ing. Libor Hakl, Pavla Kladivová, Jiří Orság, Julie Švecová, Veronika Věžníková, Petr Petrov, Jaroslav Janeba, Petr Hrubý, Miloš Kopecký, Ing. Jan Šedlbauer, Ing. Dušan Kovač, František Honzajk, Petr Radouš, Jan Cymorek, Augustin Kocur, Petr Věžník, ing. Jaromír Jílek, Oldřich Tchurz, Martin Kubík, Marie Orságová, Sandra Lutterová, Václav Mastný, Stanislav Burgár a další.

Velmi nám také pomáhaly zahraniční osobnosti: ředitelka IWF Anikó Nemeth-Móra (Maďarsko), Michael Noonan (Austrálie), Conny Högg (Rakousko), Hilmar Bürger (SRN) a jiní.

Speciální dík patří RNDr. Bohumilu Štěpařovi!! Ustavičně, už dlouhá léta platí, že máme nejlepší vzpěračský program na světě!!!

Krom toho, vytvořil na základě mé prosby, specifický klon softwaru, který slouží k databázi historických vzpěračských tabulek, na nichž usilovně pracuji, s cílem publikovat v almanachu, který má vyjít ke 120. výročí vzpírání u nás, tabulky 30 nejlepších mužů a 20 nejlepších žen - v každé váhové kategorii. Cílem je vytvořit pořadí za celou existenci vzpírání v našich zemích, tj. nejprve v Československu a posléze v České republice.

Loni jste zasílali protokoly z domácích i zahraničních soutěží, až na některé výjimky, včas! V tom, prosím, pokračujte, jinak pro Vás nebudeme schopni přinášet aktuální a mnohostranný obraz podstatného dění doma i v zahraničí. Náš web náleží k nejlepším na internetu, v dané oblasti. Na tom má lví podíl erudovaný a obětavý Karel Prohl ml.

Kontakty na nás: PhDr. Rudolf Drmola, dramaturg a lektor hrané filmové a televizní tvorby České televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, maily: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Skype: erdequi44, ICQ: Mangie3 (486-467-388). Karel Prohl st.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Karel Prohl ml.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Za trojici editorů – s poděkováním všem spolupracovníkům Rudolf Drmola