Vzpěračské oddíly ČR podle Sinclaira

V tomto kompletu najdete českou specialitu (stále ji ještě nikdo jiný na světě nesestavuje) pořadí oddílů podle Sinclaira – opět od začátku roku až ke 4. 7. 2011. Ve sloučeném souboru najdete pořadí v této řadě: Ženy i Juniorky+žačky (TOP 3), následují Muži (TOP 6), Junioři (TOP 5), Žáci (TOP 3). V závěru naleznete ranking Masters mužů (TOP 3), přirozeně i se zápočtem bonusu za věk.

Jak sami uvidíte, pořadí někdy částečně zkreslují hostování, zejména na zahraničních výjezdech.

Velmi děkuji všem, kteří včas posílali všechny podklady a opět vítám případné opravy či upřesnění!! Zatím to sice ještě nikdo neudělal, přesto se mi podařilo při dalších revizích odhalit dvě drobné nesrovnalosti. Ty už jsou v těchto tabulkách odstraněny.

Přehledy zakončím komentářem analyzujícím vzpěračský půlrok 2011.

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV