Opravené tabulky podle Sinclaira

Dopingové aféry statistiky nutí, aby se zápisy, zejména u velkých soutěží, posečkali do doby vyhlášení výsledků kontrol, případně i verdiktů u následných, případných odvolání.

Je to běžná praxe, osvědčuje se. Do tabulek se nehrnou výkony, které tam nepatří, protože ti, kdož jich dosáhli, byli později diskvalifikováni, případně museli vrátit i medaile.

Tato jinak velice užitečná praxe se mi ale tentokrát ale vymstila, protože jsem do nedávno vydaných tabulek podle Sinclaira zapomněl uvolnit, resp. zahrnout z výše uvedených důvodů pozdržené výsledky českých reprezentantů z ME v Minsku. Stejným způsobem byly, samozřejmě, pozdrženy i výsledky všech, tj. i cizích účastníků ME, před definitivním vřazením do databáze.

Třebaže mne nikdo na to neupozornil, uvědomil si tuto chybu náhle a náramně jasně, při tvorbě tabulek podle dvojboje.

Proto jsem připravil opravené tabulky podle Sinclaira. Po nich bude následovat, tak jak bylo slíbeno, vydání tabulek podle dvojboje, podle Sinclaira družstev a komentář k polovině sezóny.

Za chybu se upřímně, velmi omlouvám.

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV