Vážení sportovní přátelé,

v rámci plnění svého Sociálního programu uzavřel Český olympijský výbor smlouvu o spolupráci se soukromou Vysokou školou ekonomie a managementu. Na základě této smlouvy se VŠEM zavázala poskytnout vrcholovým sportovcům, ale i trenérům a pracovníkům sportovních svazů každý rok 12 tzv. olympijských stipendií. Podmínkou získání stipendia je jednak sportovní výkonnost, ale i úspěšné složení přijímací zkoušky. Na druhou stranu je škola schopná vyjít vstříc potřebám českých reprezentantů v tom, že jim umožní studovat podle individuálního plánu a maximálně přizpůsobit povinnosti spojené se studiem sportovní přípravě. Výběr přihlášených sportovců provádí Komise aktivních sportovců ČOV vedená trojnásobným olympijským vítězem a členem Mezinárodního olympijského výboru Janem Železným.

V příloze vám zasíláme informační brožuru a velmi bychom ocenili, kdybyste informaci o studiu distribuovali všem potencionálním zájemcům. Elektronická podoba brožury je na webových stránkách www.olympic.cz a další informace na www.vsem.cz.

Děkuji vám za spolupráci.

Se sportovním pozdravem,

JUDr. Petr Hrubec
Generální sekretář ČOV