Odkazy

Tradiční oddílové tabulky podle Sinclaira (včetně výčtu jednotlivých závodníků či závodnic!) přinášíme ve zkompletovaném souboru, v němž jsou jednotlivé tabulky řazeny takto: muži (nejlepších 6 z každého oddílu), junioři 15-20 let (nejlepších 5), žáci starší i mladší společně, žáci starší, žáci mladší, muži Masters (se zápočtem věkového bonusu), ženy, juniorky a žačky (vždy po 3 nejlepších z každého oddílu). Jak vidno, vycházíme, při stanovení počtu vzpěračů či vzpěraček, z norem pro soutěže družstev.

Vítám doplňky a upřesnění! Stejně jako u tabulek jednotlivců, ať už podle Sinclaira či podle dvojboje.

Dr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV