Odkazy

Počet aktivních Masters utěšeně roste jak mezi muži, tak zvláště mezi ženami. Existuje důvodná naděje, že v této věkové kategorii bude vliv pandemie nejmenší, u žen nad 30 roků dokonce šance, aby jejich počet byl historicky nejvyšší.

Tabulky opět najdete v jednotlivých souborech i v kompletu. Ten je řazen tak, že v úvodu najdete ženy (Sinclair, oddíly podle Sinclaira, dvojboj od nejstarší HK, až po nejmladší. Poté v kompletu naleznete část věnovanou mužům, ve stejném řazení. Výkony jsou uvedeny vždy se Sinclairem a věkovým bonusem. Pokud je vynechána nějaká věková či hmotnostní kategorie, znamená to, že v ní nikdo nestartoval.

Upřímně děkuji všem, kdo pozorně zpracovávají výsledkové protokoly a v tentýž nebo následující den je posílají! Znovu upozorňuji, že je třeba dbát na přesnost!! V poslední době se vyskytly omyly v zápisech tělesných vah, a tak jen žasnu, jak vzpěrač za týden údajně zhubnul o 17 kg apod. Takže je třeba pídit se po skutečných faktech. Naštěstí se občas najdou i dobří lidé, kteří mne upozorní na danou chybu a sdělí, jak to bylo doopravdy. Prosím ty, kdo za vypracování protokolu ručí, aby jej kontrolovali. A žádám, abyste plnili povinnost zasílání protokolů po závodech na dané adresy, tj. také mně. Po letech, kdy vše v tomto směru velice dobře fungovalo, se množí výpadky. Takové jednání poškozuje borce oddílu pořadatele i hostující účastníky.

Znovu prosím o shovívavost, vyskytne-li se v přehledech chyba, nejsem neomylný. Prosím o opravy či doplnění, bude-li to třeba. Vždy mne vlastní chyby (naštěstí velmi řídké)tuze mrzí a hned je napravuji.

 

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV