Dvojbojové tabulky jasně ukazují, jak se zejména projevila absence soutěží dospělých, zvláště mužů. Jak už řečeno, nemožnost prvního letošního startu či dokonce několika už během prvního půlroku, byla způsobena opatřeními v souvislosti s virovou pandemií. Věřme, že ač důsledky pandemie ve světě nyní ještě rostou, občané České republiky budou potřebně ukáznění a odpovědní činitelé zvolí taková řešení, že už bude možné v plném rozsahu uskutečnit všechny plánované soutěže.  

Jak se stalo tradicí, tabulky najdete buď v jednotlivých souborech, nebo v kompletu. Ten začíná nejprve tabulkami žen a dívek, sestupně podle věku, tedy od absolutního rankingu, po věkově nejmladší. Obdobně je členěna i část mužských tabulek, od TOP 50 mužů, přes starší juniory… až po nejmladší žáky.

Opět mocně děkuji všem, kteří rychle odeslali perfektně vyplněné výsledkové listiny!! Pokud naleznete v přehledech nějaké nedostatky, dejte mi, prosím, vědět, samozřejmě, že je opravím, aby byla databáze bezchybná a výstupy z ní plně relevantní.

Brzy ještě zmapujeme situaci oblíbeným měřítkem – pořadím oddílů podle Sinclaira.       

 

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV