Odkazy

Dvojbojové tabulky jasně ukazují, jak se zejména projevila absence soutěží dospělých, zvláště mužů. Jak už řečeno, nemožnost prvního letošního startu či dokonce několika už během prvního půlroku, byla způsobena opatřeními v souvislosti s virovou pandemií. Věřme, že ač důsledky pandemie ve světě nyní ještě rostou, občané České republiky budou potřebně ukáznění a odpovědní činitelé zvolí taková řešení, že už bude možné v plném rozsahu uskutečnit všechny plánované soutěže.  

Jak se stalo tradicí, tabulky najdete buď v jednotlivých souborech, nebo v kompletu. Ten začíná nejprve tabulkami žen a dívek, sestupně podle věku, tedy od absolutního rankingu, po věkově nejmladší. Obdobně je členěna i část mužských tabulek, od TOP 50 mužů, přes starší juniory… až po nejmladší žáky.

Opět mocně děkuji všem, kteří rychle odeslali perfektně vyplněné výsledkové listiny!! Pokud naleznete v přehledech nějaké nedostatky, dejte mi, prosím, vědět, samozřejmě, že je opravím, aby byla databáze bezchybná a výstupy z ní plně relevantní.

Brzy ještě zmapujeme situaci oblíbeným měřítkem – pořadím oddílů podle Sinclaira.       

 

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV