Analýzu průběhu vzpěračského roku tradičně začínáme pořadím podle Sinclairových bodů.

Jak známo, do soutěží zasáhla opatření v souvislosti s virovou pandemií. Redukce se, samozřejmě, projevila v počtu aktivně závodících, ale tam, kde měli sportovci možnost zápolit, tam jejich počty neubyly, v některých případech dokonce zaznamenáváme nárůst jejich počtu oproti polovině roku 2019! Konkrétně oproti loňsku soutěžilo více žáků, ba i žaček (u dívek dokonce +4!), ve věku 14-15 let, počet ml. juniorů je v porovnání s loňskem stejný.

Pravda, v jiných věkových kategoriích máme zatím méně mužů i žen, a to zejména v souvislosti s tím, že se teprve rozjedou 2. a 3. ligy, některá klání Masters a další závody. Řada z nich je přesunuta do 2. poloviny roku, která by tedy měla být ještě nabitější, než jindy.

Příjemné překvapení přineslo hodnocení špičkové výkonnosti žen, kde už i letos máme 10 vzpěraček se ziskem 200 bodů Sinclaira (bS) a více, následuje 8 žen s výkonností mezi 190-200 bS a hned za nimi je 9 dalších, které daly mezi 180-190 bS.Uvědomíme-li si, že letos ještě nestartovala řada dalších nadějných adeptek, nemusíme být na konci roku zklamáni, navzdory zásahu vyšší moci COVIDu-19. Dosti nadějně vypadá i situaci u mužské elity – inu, olympijský rok bývá zákonitě velkým stimulem. Bude-li vše v pořádku, můžeme se, doufejme, těšit na takto podmíněný vzestup i v roce následujícím.

Koneckonců, podívejte se na tabulky a udělejte si názor sami. Najdete je buď v jednotlivých souborech anebo v kompletu, který je řazen takto: ženy, ženy Masters s věkovým bonusem, juniorky 18-20leté, juniorky 16-17leté, žačky 14-15leté a žačky do 13 let. Následují muži, muži Masters s věkovým bonusem, junioři 18-20letí, junioři 16-17letí, žáci 14-15letí, žáci do 13 let.

Velmi děkuji všem, kteří rychle odeslali řádně vyplněné protokoly. Nezřídka se stává, že nebývají vyplněny oddílové příslušnosti startujících mimo soutěž, na to také pozor!

Pokud naleznete v přehledech nějaké nedostatky, dejte mi, prosím, vědět.

V bilanci prvního půlroku budeme pokračovat tabulkami podle dvojboje a posléze i rankingy oddílů podle Sinclaira. Speciální tabulky Masters očekávejte, prosím, až na konci sezóny.         

Všem přeji jen pokojné, šťastné léto, a kéž už nás nezaskočí žádné nepříznivé okolnosti, abychom mohli uskutečnit náročný soutěžní program.

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV