Odkazy

V současné době prožíváme období, které z vlastních zkušeností neznáme a snažíme se zorientovat v nových zákazech a nařízeních. Nikdo nezná termín, kterým se vrátíme do normálního života. Soutěže jsou zastaveny, společný trénink v podstatě neexistuje, šikovní jednotlivci si stačili převést činky do sklepů, garáží a stodol. Chybí to správné koření každého sportu, kterým jsou soutěže. Zatím jsme z mistrovských soutěží odložili 1. kola I. ligy M, II. ligy W+M, III. ligy, 2. kola M20 a mistrovství ČR Masters. Dne 12. 4. 2020 končí STAV NOUZE, ale předpokládá se, že bude prodloužen a v takovém případě jsou v ohrožení další soutěže, z nichž jsou nejvýznamnější 2. kolo I. ligy žen a mistrovství ČR W+M. Otázkou zůstává, zda najdeme náhradní termíny pro tolik soutěží. Rozhodně by se měl najít termín pro soutěže jednotlivců, věřme, že to půjde i pro soutěže družstev.

 

Soutěže se odkládají i v mezinárodním kalendáři IWF. Bohužel, ta první – mistrovství světa juniorů do 20 let, je zrušena bez náhrady. Všechny kontinentální šampionáty byly odloženy, přestože v kvalifikaci na OH hrají zásadní roli. Veteránům se podařil odklad mistrovství Evropy i světa, otazník zůstává nad nejdůležitějším podnikem čtyřletého období – olympijskými hrami. Síly hlasy, které požadují odklad. Bývalý i současní špičkoví sportovci docela ostře kritizují vedení Mezinárodního olympijského výboru včele s prezidentem Thomasem Bachem za jejich negativní postoj k přeložení OH na jiný termín. Restrikce uvalené z důvodu pandemie na obyvatelstvo nejsou ve světě jednotné. Hrozí, že v termínu OH 24. 7. – 9. 8. 2020 koronavirus ještě nebude v Evropě a Americe zdaleka likvidován. Afrika je na řadě. Mnozí kandidáti startu na olympijských hrách nemají možnost řádné přípravy. Momentálně pandemie zasáhla nejvíce Evropu a i zde se vyvíjí rozdílně. Nejsou dokončeny kvalifikace, hledají se cesty, které budou nejméně bolestivé, ale stejně bolet budou.

 

Předpokládejme, že v polovině dubna se situace zlepší a dovolí nám návrat do vzpíráren. V takovém případě ztráta sportovní formy nebude tak dramatická a vše, včetně soutěží, se dá nahradit. Pokud stav nouze bude u nás prodloužen, hrozí ztrátou celé první pololetí. V takovém stavu by zřejmě došlo k redukci ligových kol napříč věkovými kategoriemi. Velmi důležitou roli pro návrat do sportovní formy, bude mít náhradní program, který jsme si dokázali v čase zákazu naordinovat. Pro narozené v první polovině minulého století může mít několika měsíční tréninková pauza fatální následky pro další závodní činnost. Pro seniorskou reprezentaci je důležité, že reprezentanti jsou soustředěni v areálu ministerstva vnitra ČR ve Stromovce, kde mají zajištěnou sportovní přípravu na vysoké úrovni, která jim zajišťuje předpokládané umístění v mezinárodním klání. Nejhůře na tom pravděpodobně budou oddíly trénující v pronajatých prostorách. V drtivé většině případů majitel jde tou nejjednodušší cestou s uzávěrkou veškerých prostor sloužících k tréninku sportovců. Pokud je majitelem klub, zatím stačí pohlídat počet trénujících, který nesmí překročit stanovený limit. Komunikujme mezi sebou, výměna zkušeností nám může pomoci, pomáhejme si. Buďme optimisty, dodržujme nařízená omezení, a pokud tu možnost máme, trénujme a těšme se na návrat k normálu.  

 

Karel Prohl