Odkazy

V návaznosti na sdělení úřadujícího prezidenta a na naše předchozí sdělení (pokyny IWF) o systému COVID-19 a jeho důsledcích, bychom vám rádi poskytli další informace o kvalifikačním systému Tokio 2020.IWF, pečlivě sleduje dopad koronaviru na sport, je v pravidelném dialogu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), IOC a vlastním lékařským výborem.
Za účelem účinného řízení veškerých nezbytných změn kvalifikačních systémů pro OH v Tokiu (v důsledku dopadu COVID-19), byla zřízena prováděcí skupina IOC EB se zástupci sportovců, NOC a IF, která v případě potřeby jedná jménem MOV EB a schvaluje nezbytné změny kvalifikačních systémů.

V rámci své působnosti bude tato implementační skupina přezkoumávat všechny změny, které mají dopad na principy a celkový kvalifikační proces. To může zahrnovat například:prodloužení doby kvalifikacea zrušení či změnu některých kritérií. Podle výše uvedeného chystá sportovní komise IWF přípravu revidovaných možností pro kvalifikační systém 2020, které budou poté předloženy k posouzení IWF EB, s výhradou konečného schválení MOV. Žádáme všechny členské federace, aby zajistily, že sportovci (kandidáti startu na OH) budou nadále podávat informace o místě pobytu prostřednictvím služby ADAMS.


IWF Sekretariát