Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy vypisuje další běh trenérské školy. Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání a kvalifikace trenéra licence B (II. třídy).

Zápis do 1. ročníku bude 2.10. 2020, školné činí 13.000,- Kč  za každý akademický rok. O výběru zájemců rozhoduje příslušný sportovní svaz, proto je nezbytné zaslat předběžnou přihlášku na Český svaz vzpírání nejpozději do 15. května 2020. V přihlášce uveďte jméno a příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště, kopii maturitního vysvědčení a kopii Osvědčení o dosažení trenérské licence B (II. třídy). Vybraní zájemci budou uvedeni na společné přihlášce, kterou ČSV doručí na FTVS UK do 15. června 2020.

 

Emil Brzoska, předseda Komise mládeže ČSV