Odkazy

Ve středu 22. 1. 2020 se v Dauhá (Katar) konalo mimořádné zasedání vedení IWF, na kterém prezident IWF Tamas Ajan přerušil na 90 dnů výkon své funkce, během této pauzy bude nezávislá skupina odborníků posuzovat platnost obvinění, které proti němu a IWF vznesla německá televize ARD v odvysílaném dokumentu Secret Doping – Lord of the Lifters dne 5. 1. 2020. Po dobu těchto dnů bude Tamase Ajana zastupovat Ursula Papandrea (USA), Vice prezident IWF. Rozhodnutí padlo po 13 hodinovém zasedání. Skupina nezávislých odborníků své závěry přednese na kongresu IWF, který je naplánován na termín 11. – 13. 3. 2020 do Bukurešti. Funkční období vedení IWF končí v květnu 2021.

Ursula Papandrea a Tamas Ajan

Karel Prohl