Odkazy

Naši webovou stránku v průběhu uplynulého roku navštívilo 18 878 uživatelů, z toho 2 372 cizinců, kteří uskutečnili 85 453 návštěv, při kterých došlo ke 271 629 zobrazení. Naši čtenáři pocházejí z 918 měst (oblastí) z 82 zemí. V porovnání s minulým rokem došlo k nevýznamným změnám. Počet návštěvníků se snížil o 4,4%, počet návštěv se zvýšil o 1,2%, počet zobrazení se snížil o 1,2%.  V absolutních číslech jsme mírně zaostali za uplynulým rokem. Velká část našich návštěvníků nejsou členové našeho svazu. Největší zájem o naše stránky byl zaznamenán dne 29. 7. 2019 s 431 návštěvami, opak jsme zaznamenali 17. 8. 2019 s 94 návštěvami. Tradičně největší zájem je o výsledky mistrovských soutěží jednotlivců a soutěží, na kterých startuje vysoký počet závodníků tj. II. liga M+W a III. liga. Vysoký standart si drží šampionáty Evropy a světa ve všech věkových kategoriích a statistické tabulky PhDr. Rudolfa Drmoly. V průběhu roku bylo zveřejněno 364 soutěžních výsledků, komentářů, statistik, pohledů do historie našeho a světového vzpírání. V tomto množství jsme zveřejnili 16 článků „Jednou větou“, každý z nich obsahuje minimálně tři další články. Celkem bylo zveřejněno zhruba 400 informací všeho druhu. To znamená, více než jedna denně. Stolní počítač (notebook) používá k návštěvě 50,7%, mobil 45,3% a tablet 4,0%. O 11% se zvýšilo užití mobilu, stejnou hodnotu, ale s opačným znaménkem najdeme u PC, tablet zůstal na stejné úrovni s rokem 2018. Složení podle pohlaví zůstává zhruba stejné M 61,45% W  38,55%.Věkové složení: 77,8% je ve věku do 34 let a 22,2% ve věku +35 let.    

Náměty ke zlepšení, rozšíření o další oblasti informací, jsou vítány. Děkujeme za Váš zájem. Přejeme v olympijském roce pevné zdraví, množství sportovních úspěchů a tréninkovou pohodu.

 

Redakce webových stránek Českého svazu vzpírání