Výklad informace o povolení startu zahraničních závodníků

 

Na základě bodu jednání VR 10. 10. 2019 byl pouze ocitován platný stav věci založený na Stanovách, Soutěžním řádu a platných směrnicích ČSV.

 

Dle Stanov čl. 3., soutěžního řádu čl. 4 a přidružené směrnice "Směrnice upravující výkon sportovní činnosti členů ČSV v zahraničí a cizích státních příslušníků v soutěžích pořádaných ČSV" vydané 1. 1. 2015. byl již teoretický start závodníků cizích státních příslušníků možný již dříve a bez omezení (pokud rozpis soutěže neupravoval jinak), a to dle bodu 3. této směrnice.

 

3. Start závodníka-občana cizího státu s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v délce min. 1 rok za účelem pracovním nebo studijním není omezován. Tento závodník musí při registraci do ČSV předložit doklad (kopii) o udělení trvalého nebo dlouhodobého pobytu na území ČR v délce min. 1 rok vydaný správním orgánem ČR (Policie ČR, krajský úřad, obecní úřad)

 

Souhrnně:

Dle Stanov ČSV může být členem ČSV i cizí státní příslušník a dle startovního řádu může soutěžit za předpokladu platného pasu a zaplaceného členského poplatku. Dle směrnice výše uvedené mu může být vydán pas, jen pokud splňuje bod 3. což je závazná podmínka. 

 

Pokud tedy zahraniční závodník/závodnice splňuje všechny povinnosti uvedené v soutěžním řádu ČSV může startovat na jakékoliv mistrovské soutěži ČR bez omezení

 

Za legislativně-právní komisi

 

Ing. Dušan Kovač