Přehled pololetní výkonnosti zahajuji tradičně pořadím podle Sinclaira. Opět publikuji soubory jednotlivě, podle věkových kategorií a pro snazší přehled i v kompletu. Ten je řazen takto: ženy všechny, ženy Masters 30 let a výše s věkovým bonusem, ženy 21-23 let, juniorky 18-20 let, juniorky 16-17 let, žačky do 15 let. Následují muži všichni, muži Masters 35 let a výše s věkovým bonusem, muži 21-23 let, junioři 18-20 let, junioři 16-17 let, žáci 14-15 let, žáci do 13 let.

Zejména neutuchající ženská aktivita se příznivě promítá i do kvality, letos už 14 žen dalo dvojboj s hodnotou přes 200 bodů Sinclaira, loni jich bylo na konci roku 12.

Děkuji všem, kdo se včasným posíláním výsledků zasloužili o to, že rankingy vycházejí jen s minimálním zpožděním po konci první části sezóny. Jen opět velice prosím o pečlivé a úplné vyplňování protokolů! Různé nedostatky v tomto směru značně zdržují a komplikují moji práci.

Velmi prosím o případné opravy, zpřesnění, doplňky!

Pololetní přehledy budou pokračovat tabulkami podle dvojboje, pořadím oddílů podle Sinclaira a posléze i kompletem, v němž najdete vše o Masters.

Už jsem odevzdal i databázové podklady pro stanovení nových českých rekordů, až vyjdou oficiální rekordní listiny, jistě Vás také zaujmou.

Všem přeju krásný a šťastný čas letní, případně i prázdninový či dovolenkový.

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV