Odkazy

V poslední části pololetní bilance najdete oblíbené oddílové pořadí podle Sinclairových bodů. Nenechejte se, prosím, zmýlit skutečností, že v čele nejsou oddíly, ale množina vzpěraček či vzpěračů, bez české oddílové příslušnosti. Software je automaticky slučuje do stejné skupiny. V tomto směru asi bude třeba překopat program. Reálné pořadí oddílů tím však není narušeno! Jsou totiž započteny všechny výsledky dosažené skutečně za domovský oddíl! Nejsou započteny pouze výkony, které se zrodily buď v rámci hostování v zahraničních ligách anebo při vysokoškolských zápoleních, kdy účastníci nestartují za své oddíly, ale za svoje školy!

Proto občas v tabulkách uvidíte jméno, českou příslušnost, ale nikoli oddíl. Jestliže někdo startoval za zahraniční tým či za školu, tak to ani nelze. Tak zní pravidla uplatňovaná ve světové dokumentaristice i statistice. Pravda, pořadí oddílů podle Sinclaira je vysloveně naší užitečnou specialitou.

Podívejte se, jak těsné jsou někdy rozdíly, určitě to bude motivující, stejně jako v tabulkách jednotlivců podle Sinclaira či dvojboje.

I v této bilanci jsou jednotlivé soubory, a je také možné stáhnout si komplet, řazený  následovně: ženy TOP 8 a TOP 3, juniorky TOP 3, žačky TOP 3, muži TOP 8 a TOP 6, muži 21-23 let TOP 3, junioři TOP 5, starší žáci TOP 3 a mladší žáci TOP 3.         

Třebaže je v tabulkách uvedeno, že jsou generovány k 5. 8., není tomu tak. Netušil jsem, že se bude konat další ročník Hexagonalu v N. Hrozenkově. Závod není uveden v kalendáři a výsledky jsem dosud nedostal. Zato jsem je našel na facebooku, díky informaci M. Koutňákové. Výkony z toho klání budou zohledněny v příštích tabulkách, rankingy bylo třeba vydat, a není možné mnoho hodin předělávat desítky vygenerovaných souborů jen proto, že se zčistajasna objeví neočekávané výsledky. Ostatně, první část sezóny reálně skončila především po ME do 15 a 17 let a po turnaji v Olomouci, posledním dnem července.

Znovu velmi děkuji všem, kdož se podíleli včasným zasíláním kompletně zpracovaných výsledků na možnosti uveřejnit všechny bilance. Nezapomínejte prosím uvádět ročníky a oddílové příslušnosti, ty někdy chybějí a je pracné je dohledávat.

Opět prosím o případná zpřesnění a opravy.

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV