Odkazy

Podívejme se krátce na vývoj hmotnostních kategorií v ozvěně na poslední změnu, kterou se musíme jako světová federace pokusit zvrátit zhoubnou praxi dopingu v našem sportu. Dopingová katastrofa, která nás potkala po reanalýze odběrů z OH 2008 a 2012 se 49 pozitivními, z mistrovství světa v roce 2015 (Houston) s 24 pozitivními a kdy prakticky celé reprezentační kolektivy byly zachyceny v mimo soutěžních odběrech (GRE 2008, BUL 2008+2015, AZE 2013, KAZ 2013), došla Mezinárodnímu olympijskému výboru (IOC) trpělivost a pro OH 2020 nám snížil počet HK na sedm pro M+W a počet míst o 64 na 196 startujících. V případě, že v polovině června 2018 nepřesvědčíme IOC o totální změně v přístupu k dopingu, budeme z olympijských her 2024 vyloučeni.

 

Častější zprávy o soutěžích ve vzpírání u nás máme k dispozici z doby po roce 1890. Vzpíralo se bez uvedení hmotnostní kategorie (HK). Účastníci soutěží se nevážili, zřetelnou výhodu měli těžší závodníci. Převládalo vytrvalostní vzpírání, vážily se pouze činky. Pokud docházelo k vážení závodníků, mělo v duelech zdůraznit jejich výrazný rozdíl v hmotnosti, pokud se jednalo o zvlášť velkého obra, mělo vážení ohromit diváky naváženou sumou. Startovalo se tudíž bez rozdílu vah s předpokladem, že se soutěží zúčastňují převážně těžké váhy.

 

První zprávu o rozdělení závodníků do hmotnostních kategorií jsem našel v „Historii vzpěračského sportu“ (František Menšík) z 1. 6. 1902, kdy ČAAU vypisuje turnaj pro lehkou a těžkou váhu, bohužel bez uvedení kilogramů. Protože HK ve vzpírání a zápase se v začátcích shodovaly, pravděpodobně se jednalo o HK do 75 kg a přes 75 kg, které jsou v Historii uvedeny pro stejný turnaj. Téměř na všech turnajích a soutěžích se v těchto dobách zápasilo a vzpíralo. Přestože některé soutěže již byly vyhlašovány v předem daných HK, souběžně a mnohem častěji se vzpíralo i bez rozdílu vah. V zápase docházela k extrémům, kdy vítěz lehké váhy (např. do 85 kg) se utkal o titul celkového vítěze s vítězem těžké váhy (nad 85 kg).

 

K prvnímu zaznamenanému vítězství o tělesnou váhu došlo na IV. mezinárodních závodech ČAK Hellas v Brně v roce 1903 mezi Gustavem Frištenským (Hellas Brno) a Martinem Císařem (KA Meteor Praha). Soutěžilo se bez rozdílu vah. V disciplíně vzpírání 100 kg na vytrvalost o mistrovství Moravy zvítězil Frištenský nad Císařem lehčí tělesnou vahou, když oba zvládli 13x 100 kg. Závodníky přítomní rozhodčí zvážili až po soutěži.

 

V roce 1904 uspořádal K. A. Žižka pod vlajkou Č. A. A. U. (Česká athletická amatérská unie) v Praze mistrovství Čech ve vzpírání a zápase již ve třech HK do 68 kg, 80 kg a přes 80 kg. V roce 1907 se konalo pod vlajkou Č. A. A. U. První mezinárodní mistrovství zemí koruny České v HK do 70, 85 a přes 85 kg. O dva roky později konkurenční Č. A. S. (Český athletický svaz pro království České) vypsal mistrovství Čech ve čtyřech HK – do 60, 70, 80 a přes 80 kg. V roce 1914 Ú. S. T. A. (Ústřední svaz těžké athletiky) vypsalo mistrovství Čech již v mezinárodně uznávaných HK – do 60, 67.5, 75, 82.5 a přes 82.5 kg.

 

Mistrovství světa v letech 1891, 1898, 1899, 1903, 1904 a 1905 (Duisburg) se konalo bez rozdílu HK. K prvnímu rozdělení na HK došlo na VI. MS v Berlíně v roce 1905, soutěžilo se ve třech HK – do 67.5, 80 a přes 80 kg. Soutěžní podmínky následujících MS byly rozdílné. K určité stabilizaci došlo v letech 1911 a 1913, kdy se na pěti MS soutěžilo v HK do 60, 67.5, 82.5 a přes 82.5 kg. V těchto pionýrských dobách vyhlašovaly mistrovství světa (Evropy) kluby nebo národní svazy. Stávalo se, že MS se v jednom roce konalo vícekrát. Například v roce 1911 Stuttgart, Berlín, Drážďany a Vídeň. Klasické a závazné pro všechny členy FIH – HK do 60, 67.5, 75, 82.5, nad 82.5 kg, přichází s MS ve Vídni (1920). Všechna mistrovství světa z let 1891 – 1920 (I. – XX.) byla v naší historii označována UNOFFICIAL WORLD CHAMPIONSHIPS (neoficiální mistrovství světa). První oficiální se konalo v roce 1922 v Tallinnu. Později byly neoficiální MS uznány a IWF posunula první MS do roku 1891 (Londýn). V roce 2018 se bude konat v pořadí 84. Mistrovství světa. Další HK byly postupně doplňovány. Viz tabulka. Pro ME-MS a národní turnaje platí, že v letech 1911 – 1913 část pořadatelů si určovala limity svých HK, část pořadatelů přebírala mezinárodně stále populárnější pozdější klasiku 60, 67.5, 75, 82.5 a přes 82.5 kg. 

 

Mistrovství Evropy v letech 1896, 1897, 1898, 1900, 1901, 1903, 1904, 1905, 1906 a 1907 (I. – V. +VII. – X. + XII.) se konalo bez rozdílu vah. I zde musíme zdůraznit, že některé evropské šampionáty se v jednom roce konaly vícekrát a na několika místech. K prvnímu rozdělení na HK došlo v roce 1902 na VI. ME v Haagu. Soutěžilo se v HK do 67.5, 75 a 82.5 kg. Zajímavé rozdělení, které pravděpodobně vylučovalo vzpěrače vážící nad 82,5 kg (připouštím chybu ve zdroji). V letech 1907, 1909 a 2x 1911 (XI. – XIII. – XV. – XVI.) se ME konalo v HK do 67.5 a nad 67.5 kg. V pořadí XVII. a XIX. ME v letech 1912 – 1914 mělo již ve svém programu klasické HK do 60, 67.5, 75, 82.5 a nad 82.5 kg. Mistrovství Evropy I. – XIX. konané v letech 1896 – 1914 byly označovány UNOFFICIAL EUROPEAN CHAMPIONSHIPS (neoficiální mistrovství Evropy). První oficiální se konalo v roce 1921 v Offenbachu v klasických HK. Později byla neoficiální ME uznána a EWF posunula historii evropských šampionátů do roku 1896 (Rotterdam). V roce 2018 se konalo v pořadí 97. Mistrovství Evropy.   

 

K velké a zásadní změně v HK dochází v roce 1993. Doping ve vzpírání dosáhl takových rozměrů, že hrozilo vyřazení vzpírání z programu olympijských her. Tomu vedení IWF muselo zabránit. Nezůstalo pouze u silné mediální kampaně. Došlo k radikální změně, která měla umožnit nastartovat éru čistoty sportu. Změnou hmotnostních kategorií byly zrušeny i veškeré rekordy, od národních, přes kontinentální ke světovým. Za předpokladu akceptování národními svazy a samotnými vzpěrači se naskytla možnost vyrovnat se s minulostí a čestně nastoupit čistou cestu. Revoluční myšlenka, kterou využili pouze jednotlivci, kteří z výkonnostních důvodů, přesněji řečeno ztráty konkurence schopnosti, posléze v mezinárodním vzpírání skončili. Názvy jednotlivých hmotnostních kategorií byly zrušeny k 31. 12. 1992.

 

Místo světového rekordu se v každé nové HK se určil takzvaný základní WORLD STANDARD, který ve své podstatě vycházel z úrovně předcházejících rekordních výkonů a nepřímo předpokládal stejnou metodiku přípravy. Nové HK v kategorii mužů byly posunuty vůči původním 52 – 54 kg; 56 – 59 kg; 60 – 64 kg; 67.5 – 70 kg; 75 – 76 kg; 82.5 – 83 kg; 90 – 91 kg; 100 – 99 kg; 110 – 108 kg; nad 110 – nad 108 kg. Marně zde hledám stopu logiky. Od nejnižší HK k nejvyšší: +2 kg, +3 kg, +4 kg; +2,5 kg; +1 kg; +0.5 kg; +1 kg; -1 kg; -2 kg; -2 kg. Změna v procentuálním vyjádření se nejvíce týkala HK do 60 kg na 64 kg tj. 6,67 %. K nejmenší změně došlo v HK do 82,5 kg na 83 kg tj. 0,61 %.

 

Podobně se postupovalo i v kategorii žen. HK 44 – 46 kg; 48 – 50 kg; 52 – 54 kg; 56 – 59 kg; 60 – 64 kg; 67.5 – 70 kg; 75 – 76 kg; 82.5 – 83 kg; nad 82.5 – nad 83 kg. Od nejnižší HK k nejvyšší: +2 kg, +2 kg, +4 kg, +2.5 kg, +1 kg, +0.5 kg, +0.5 kg. Opět se změna v procentuálním vyjádření týkala nejvíce zvýšení HK do 60 kg na HK do 64 kg. V kategorii žen se oficiálně začalo soutěžit v roce 1983 a jejich HK se odvodily od mužských s přihlédnutím k jedinečnosti ženského vzpírání. Při každé změně HK bylo pamatováno i na specifikaci mládežnického vzpírání a jejich HK byly upravovány podle potřeby věkové kategorie, ale páteř tvořily HK platné v seniorských kategoriích (viz „115 let vzpírání v Čechách“, Karel Prohl, 2008).

 

V roce 2000 bylo vzpírání žen zařazeno do programu olympijských her. Vzhledem k faktu, že MOV nám přidělil 250 míst (v roce 2016 – 260), bylo nutné přikročit v roce 1998 k redukci hmotnostních kategorií v obou složkách vzpírání. U mužů dělala redukce z 10 na 8 HK, u žen z 9 na 7 HK. Mezi jednotlivými HK jsou nyní poměrně velké hmotnostní rozptyly. Pravdou je, že díky tomu ze vzpírání téměř vymizelo „shazování“. V kategorii žen se objevil problém v nejvyšší hmotnosti, která byla nastavena příliš nízko. S platností roku 2017 se tento problém částečně vyřešil rozšířením o kategorii nad 90 kg. Původní záměr řešil genderovou rovnost mezi pohlavími v počtu HK. Nové a dosud platné HK jsou uvedeny v tabulkách. Opět se rušily světové rekordy a místo nich nastoupil WORLD STANDARD. Protože se několik standardů nepodařilo mužům překonat (4x), byly v těchto případech standardy sníženy na úroveň nejlepších dosažených výkonů k roku 2007 a tyto byly prohlášeny světovými rekordy.

 

Každá generace vzpěračů měla několik závodníků, kteří se zapsali do historie našeho sportu opakovanými vítězstvími na ME-MS-OH. Nedílnou součástí jejich slávy byly i světové rekordy, které v průběhu své kariéry vytvořili. Změnami v hodnotách hmotnostních kategorií dnešní generace bude mít problém posoudit kvality rekordních výkonů v jednotlivých etapách vývoje vzpírání. I jména těch nejslavnějších budou tak v přiměřených časových odstupech zapomenuta. Možná je to součástí strategie, zapomenout na ušpiněnou minulost a věnovat se pouze budoucnosti čistého sportu. Chtěl bych mladším generacím sdělit, že čistý sport byl provozován i v (daleké) minulosti. Kdo chce podvádět, bude podvádět v jakékoliv době, bez ohledu na případné sankce, které ho mohou zasáhnout. A to platí i v případě, že zůstaneme v rodině olympijských sportů i po roce 2020.

 

Historie vývoje hmotnostních kategorií

muži

1905 – 1913

1911 – 1946

1947 – 1950

1951 – 1968

 

muší

-

-

-

-

 

bantamová

-

-

56 kg

56 kg

 

pérová

-

60 kg

60 kg

60 kg

 

lehká

70 kg

67,5 kg

67,5 kg

67,5 kg

 

střední

80 kg

75 kg

75 kg

75 kg

 

polotěžká

-

82,5 kg

82,5 kg

82,5 kg

 

lehkotěžká

-

-

-

90 kg

 

těžká

+ 80 kg

+ 82,5 kg

+ 82,5 kg

+ 90 kg

 

první těžká

-

-

-

-

 

supertěžká

-

-

-

-

 

 

1969 – 1976

1977 – 1992

1993 – 1997

1998 – 2018

2019 –

muší

52 kg

52 kg

54 kg

-

55 kg

bantamová

56 kg

56 kg

59 kg

56 kg

61 kg

pérová

60 kg

60 kg

64 kg

62 kg

67 kg

lehká

67,5 kg

67,5 kg

70 kg

69 kg

73 kg

střední

75 kg

75 kg

76 kg

77 kg

81 kg

polotěžká

82,5 kg

82,5 kg

83 kg

85 kg

89 kg

lehkotěžká

90 kg

90 kg

91 kg

94 kg

96 kg

těžká

110 kg

100 kg

99 kg

105 kg

102 kg

první těžká

-

110 kg

108 kg

-

109 kg

supertěžká

+110 kg

+ 110 kg

+ 108 kg

+ 105 kg

+109 kg

 

Historie vývoje hmotnostních kategorií

ženy

1983 – 1992

1993 – 1997

1998 – 2016

2017 – 2018

2019 –

-

44 kg

46 kg

48 kg

48 kg

45 kg

-

48 kg

50 kg

53 kg

53 kg

49 kg

-

52 kg

54 kg

58 kg

58 kg

55 kg

-

56 kg

59 kg

63 kg

63 kg

59 kg

-

60 kg

64 kg

69 kg

69 kg

64 kg

-

67,5 kg

70 kg

75 kg

75 kg

71 kg

-

75 kg

76 kg

+75 kg

90 kg

76 kg

-

82,5 kg

83 kg

-

+90 kg

81 kg

-

+82,5 kg

+83 kg

-

-

87 kg

-

-

-

-

-

+87 kg

 

Karel Prohl