Odkazy

O spoustu změn se přičinily ženy, přispěli však i muži

O tabulky v rámci sezóny i v rámci dlouhodobém roste zájem! Proto jsem, letos premiérově, už v polovině první části sezóny připravil průběžné tabulky za rok 2018.

Nyní přicházím s aktuálním vydáním tzv. all time rankings, to jest historickými rankingy československého a posléze českého vzpírání. Zachyceny jsou v nich nejlepší výsledky z dob Československa a od 1. 1. 1993, po rozdělení našich zemí už pouze výsledky soutěžících z České republiky.

V kolekci najdete především pořadí v jednotlivých hmotnostních kategoriích dvojboje.Ty jsou, i v souladu, se světovými zvyklostmi, prioritní. Určující pro zařazení vzpěraček a vzpěračů. Jako pomocné či pro zajímavost, berte i doplňková pořadí podle Sinclaira (jak známo, jeho hodnoty se mění) a oddílů podle Sinclaira. Tyto zmíněné rankingy jsou vytvořeny pouze na základě zařazení sportovců podle dvojboje!!

Soubory tradičně najdete jednotlivě i v kompletu. Ten je řazen takto: dvojboj ženy TOP 45, Sinclair ženy TOP 60 a Sinclair oddíly ženy TOP 8 a TOP 3. Následuje – dvojboj muži TOP 40 a dále Sinclair muži TOP 80 a Sinclair oddíly muži TOP 8 a TOP 6.

Rankingy žen podle dvojboje jsem rozšířil už na TOP 45 a na spadnutí je možnost jít i do TOP 50, pokud se najdou nově dvě vzpěračky, které dají ve dvojboji v HK do 48 kg více jak 70 kg. Tato vyhlídka není nereálná. Než ovšem bude možné zaevidovat padesátku vzpěraček nad 90 kg, to ještě dlouho potrvá, ale kéž i to není nemožné… U mužských rankingů se rovněž blížíme možnosti vytvoření dvojbojových TOP 50, k tomu by ale bylo třeba povýšit výkonnost současníků v HK 105 a +105 kg.

Pokud sledujeme, podle těchto měřítek, i vzestupy oddílů, pak se blíží k možnosti dostat se na 3. místo v pořadí ženských oddílů Bohemians Praha, ve velkém rozmachu je ovšem i TAK Hellas Brno, kde se do oddílového TOP 8 všech dob zapsalo – za 3,5  měsíců roku 2018 - pět žen! Pokud jde o muže, tam je pohyb v oddílovém Sinclairovi nesrovnatelně menší.

Povšimněte si, prosím, růstu výkonnosti, zejména ve druhém a dalších sledech. Všechna čísla najdete v připojené excelové tabulce ATR Porovnání 2014-2018. Vlevo vidíte výkon na určitém místě, tj. šestém, desátém, dvacátém atp. V příslušných kolonkách vztahujících se k porovnatelným hmotnostním kategoriím (je jich šest, dvě zbývající byly vytvořeny nedávno a kdoví jaké další změny nás čekají), najdete před lomítkem výkon, který byl potřeba pro dané umístění k 7. 7. 2014, za lomítkem cifru, která odpovídá danému umístění ke dni 22. 4. 2018. Někdy bylo třeba přidat i více než 15 kg ve dvojboji, a to ještě neuplynuly ani čtyři roky. To, co dnes bere až 50. místo znamenalo 7. 7. 2014 v HK 63 - 28.místo, v HK 69 dokonce 24. místo a v HK 75 - 29.místo. Shodou okolností stačilo Polomíčkovou v HK 69 – za necelé čtyři roky - odsunout z 24. místa 26 vzpěraček!!

Zlepšení zaznamenáváme i na vedoucích místech, viz následující přehled: první číslo značí počet změn v první trojici, druhé počet změn ve druhé trojici: HK 48: 1/1, 53: 2/0, 58: 0/2, 63: 0/3, 69: 0/2, 75: 1 a 2. Čili růst se projevuje i ve špičce, dokonce z 38,9%. Nicméně, jak ukázalo nedávné ME, ani jinde v Evropě, natož ve světě, ženy nezaostávají. Jejich výkonnost mohutně roste, a to co představuje zlepšení u nás, na zahraniční elitu nestačí. Vzestupný trend by ale mohl, ba měl přinést ovoce i v oblasti vysloveně vrcholové výkonnosti. 

Historické tabulky, kéž jsou motivem i před nastávajícím 2. kolem mužské ligy a se zájmem očekávanými zápoleními ženské 2. ligy, v níž se v předjaří objevil nejeden talent.

Mimochodem, v souvislosti s rostoucím počtem vzpěraček stojí za úvahu, zda by - alespoň v nejvyšší  soutěži - nemohlo za tým startovat pět žen, se zápočtem čtyř výsledků namísto dosavadních tří. Tuto případnou změnu je ovšem nezbytné pečlivě prodiskutovat a zvážit.

Prosím o případná zpřesnění či opravy a děkuji za spolupráci všech, kteří včas a v perfektní podobě zasílají výsledkové protokoly.

Přeji co nejvíce nových zápisů do historických tabulek, rád brzy, bude-li třeba, rád vytvořím nové.

 

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV