Odkazy

V závěrečné kolekci tabulek za rok 2017 je k dispozici vše o Masters! Těch loni závodil rovněž rekordní počet – 132!

Tabulky si opět můžete stáhnout buď v příslušných souborech, nebo v kompletu, který je řazen takto: Sinclair ženy, Sinclair muži, Sinclair oddíly ženy TOP 3, Sinclair oddíly muži TOP 3, pak následují dvojbojové tabulky postupně od nejstarších po nejmladší, tak je u Masters zvykem – nejprve tabulky zohledňující pořadí žen, pak mužů. Pokud nikdo v daném věkovém rozmezí nezávodil, pak je tabulka zákonitě vynechána. U mužů se to týká pouze kategorie 80-84 let a od 90 let výše. Už žen od 50 let výše, s výjimkou kategorie 60-64letých.

V tabulkách je vždy zohledněn věkový bonus!!

Pro lepší orientaci přikládám doplněný soubor s oddílovými zkratkami.

Nyní připravuji aktuální verzi historických tabulek! Bude v nich nespočet změn v tabulkách žen, těší i změny, o které se v těchto pořadích za poslední půlrok postarali i muži!!

ZNOVU MOC DĚKUJI všem, kteří zasíláním výsledků vydatně přispěli k tomu, že databáze by měla být úplná.

Zároveň opět PROSÍM o případná zpřesnění či doplňky.

           

PhDr. Rudolf Drmola, editor databáze VSV ČSV