Odkazy

Termín: 15.-21.10.2017, místo: Durres (Albánie)

 

Odkaz na výsledky

 

Odkaz na video

 

Mistrovství Evropy se koná v Durres (Albánie). Durres je nejstarší a druhé největší město Albánie, významný námořní přístav situovaný na východním pobřeží Jaderského moře při severním okraji Dračské zátoky, asi 30 km západně od Tirany. V letech 1914–1920 byla Drač hlavním městem Albánie. Drač založili pod jménem Epidamnós (Επίδαμνος) řečtí osadníci z Korintu a Kerkyry roku 627 př. n. l.Podle řeckého historika Thúkydida se později Korinťané a Kerkyřané ocitli ve sporu o toto město a nakonec r. 431 př. n. l. události vyústily ve vleklou peloponéskou válku. Od roku 229 př. n. l. náležel Římanům, kteří jej přejmenovali na Dyrrhachium(řec. Dyrrhachion) a zbudovali odtud strategicky důležitou silnici Via Egnatia do Soluně, později protaženou až do Konstantinopole. U Dyrrhachia byla 10.července 48 př. n. l. svedena bitva, v níž se Caesar neúspěšně pokusil porazit Pompeiovo vojsko.Město pod římskou vládou prosperovalo jakožto významný obchodní přístav. Kolem roku 430 se v něm narodil pozdější císař Anastasios I. Stejně jako zbytek Balkánu, i Dyrrhachium bylo v období stěhování národů postiženo vpády barbarů, zachovalo si však příslušnost k Byzantské říši. Počet obyvatel 115 000.(WIKIPEDIA)

 

 

Časový pořad našich závodníků:

 

František Polák 56 kg, startuje v neděli 15.10. v 10.15 hodin

Martin Štreichl 77 kg, startuje v pondělí 16.10. ve 12.30 hodin

Petr Stránský 69kg, startuje v pondělí 16.10. ve 12.30 hodin

Jakub Gorný 94 kg, startuje ve středu 18.10. v 10.00 hodin

Petr Mareček 77 kg, startuje ve středu 18.10. ve 14.30 hodin

David Mahovský 77 kg, startuje ve středu 18.10. v 19.00 hodin

Eliška Pudivitrová 69 kg, startuje ve čtvrtek 19.10. ve 14.30 hodin