Odkazy

Opět velké změny mezi ženami, snažili se i muži!

S radostí lze konstatovat, že pokračoval vzestupný trend ženské výkonnosti. Rostoucí počet aktivních závodnic se promítl do vydatných změn v historických tabulkách!! A to i ve vyšších patrech!! Do podstatně ustálenějších mužských rankingů, naštěstí, dokázali zasáhnout i muži současníci, a to je taky moc dobře!   

Na webu naleznete tyto přehledy: muži dvojboj TOP 40 a ženy dvojboj TOP 50 a Sinclair muži TOP 80 a ženy TOP 60, pořadí oddílů podle Sinclaira (zmenšené verze zohledňující jen sestavy s naplněným limitem možných startujících) muži TOP 8 (podle počtu HK) a TOP 6 (počet účastníků týmu v nejvyšší soutěži družstev). U žen je to obdobné, takže TOP 8 a TOP 3.

U rozšířených ženských dvojbojových tabulek najdete ovšem jen velmi málo výkonů v HK +90 kg. Z toho prostého důvodu, že u nás mnoho žen s tělesnou váhou nad 90 kg nezávodilo. Koneckonců, myslím si, že ohledně vytvoření dvou nejvyšších HK, postupovala příslušná komise IWF značně nesystémově. Srovnejte jen rozdíly v mužských a ženských HK, tj. u mužů 56, 62 (+6 kg), 69 (+7), 77 (+8), 85 (+8), 94 (+9), 105 (+11) a +105 kg a u žen 48, 53 (+5), 58 (+5), 63 (+5), 69 (+6), 75 (+6), 90 (+15!?!) a +90 kg. Čísla hovoří jasně, dalšího komentáře, soudím, netřeba. Co to udělá s výkonností a jak budou medaile v jednotlivých HK hodnotné, to s postupem času, poznáme. Už nyní se ale ukazuje, jak ošidné je měnit rozložení HK (mimochodem významně to ovlivňuje i tvář historických tabulek!!). Nejprve trvalo skoro 100 let, kdy se měnily víceméně jen vzpěračské disciplíny, ale stanovení (i nových) HK důsledně respektovalo původní základ. V rámci zrušení někdejších světových rekordů byly posléze stanoveny hmotnostní kategorie z gruntu jiné… aby pár let nato rozhodnutí MOV o snížení počtu olympijských medailí donutilo IWF k další změně. Nu a nedávno opět MOV vstoupil, ve snaze zrovnoprávnit ženy a muže, do hry znovu --- a výsledek znáte.

Tabulky pořadí podle Sinclaira jednotlivců či oddílů rozhodně berte jen jako pomocné. Jsou totiž sestaveny výhradně z výkonů, které se vešly do databáze podle dvojboje! To je určující! Navzdory jistému procentu neexaktnosti je však možné i tyto rankingy považovat za dosti výmluvné. Letos se bodové hodnoty Sinclaira změnily, v souvislosti s novými koeficienty, někdo si tedy v tabulce polepšil, někdo pohoršil.

Když jsem před časem - více než dva roky - sestavoval základní verzi historických tabulek, zavalen nespočtem protokolů a jiných faktologických materiálů, doufal jsem v příznivou odezvu a také i v to, že se all time rankings stanou i motivem ke snaze proniknout do této elitní společnosti. Tento sen je, zdá se, příjemnou skutečností. Proto se této odnoži vzpěračské statistiky s velkou radostí věnuji, i když je tuze pracná. Před touto verzí znamenala, v souvislosti se stanovením nových HK, opětovné vnoření i do velmi starých protokolů, což sebralo mnoho času.

Velmi vítám jakákoliv upřesnění, doplnění. Kéž se naší společnou prací, podaří dosáhnout takové přesnosti tabulek, aby se v nich ocitly všechny výkony, které do nich patří. V tomto smyslu opět oslovuji přátele na Slovensku! Dost možná, že by se ještě našly nějaké výkony z 80. let 20. století, které byly dosaženy na místních či regionálních slovenských soutěžích mužů, z nichž tehdy ještě nepřicházely všechny protokoly. U žen je situace jiná. V době, kdy začínaly, už byl systém servisu výsledků docela zaběhnutý.

Přeju všem vyznavačům činky, aby se co nejlépe umístili v tabulkách za rok 2017, nu a těm nejzdatnějším, aby s výsledky pronikli i do výšin tabulek historických.