Odkazy

 

Vážení zájemci o školení,

 

jelikož dosavadní počet uchazečů o letošní školení trenérů licence B nedosahuje stanovený limit osob, proto Český svaz vzpírání nabízí slevu 1500 Kč na výuku specializace pro své evidované členy. To znamená snížení ze 4400 Kč na 2900 Kč. Platba za výuku obecných předmětů na VOŠ zůstává na původní výši 3100 Kč. Podmínky pro přijetí ke studiu se nemění - viz sdělení z května t. r. Pro nové zájemce připomínáme, že přihlášená osoba musí být absolventem školení trenér-cvičitel III. třídy a pokud možno ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

 

Vzhledem k posunu akce na říjen - listopad 2017 je termín uzávěrky přihlášek stanoven na 31. srpna 2017. Přesný termín a místo budou včas sděleny.

 

S pozdravem vzpírání zdar

 

Emil Brzoska, předseda KM