Odkazy

 

 

Vážení členové Českého svazu vzpírání, vážené oddíly a kluby,

 

všichni napjatě sledujeme nepříznivou situaci, týkající se financování Českého sportu. Náhlé pozastavení dotací ze strany MŠMT, které, tak jako ostatní sporty postihlo i vzpírání, se zásadně dotýká zejména základních aktivit našeho Svazu – financování soutěží. Toto muselo být, bohužel, na nezbytnou dobu pozastaveno. Pro vaši přesnější informovanost o situaci a stanovisku MŠMT k této problematice vám nabízím odkaz na stránky MŠMT, kde najdete aktuální přehled jaké dotace již byly sportu poskytnuty, a které byly pozastaveny či dokonce zrušeny s výhledem nového vyhlášení. http://www.msmt.cz/investicni-a-neinvesticni-dotacni-prostredky-pro-sport)

 

Věřím, vážení přátelé, že nastalá situace nebude pro náš Svaz nepřekonatelná či dokonce likvidační a že se zástupcům ČUSu a ČOV podaří ve spolupráci s MŠMT nalézt co nejdříve řešení této situace. Následně budou, samozřejmě, všechny finanční závazky Svazu k oddílům, klubům, rozhodčím a ostatním subjektům neprodleně vyrovnány.

 

S pozdravem, poděkováním za pochopení a přáním klidnějších dnů,

 

Petr Krol

 

Český svaz vzpírání

Mgr. Petr Krol

předseda