Odkazy

 
 
Vážení přátelé Českého vzpírání,
 
Český svaz vzpírání uspořádal ve dnech 3. – 5. května tohoto roku Symposium pro pozvané předsedy nebo generální sekretáře Svazů vzpírání z celého světa. Pozvání přijalo a Symposia se zúčastnilo 24 předsedů či generálních sekretářů z 18 států, čtyř kontinentů. Z nejzajímavějších hostů jmenuji presidenta světové vzpěračské federace (IWF) Dr. Tamáse Ajána, prvního vicepresidenta IWF Niku Vlada, generálního sekretáře Asijské vzpěračské federace Mohammeda Jalouda či předsedu Peruánského olympijského výboru Jose Quinonese. Hlavními tématy Symposia byly otázky spojené s rozvojem a dalším směřováním světového vzpírání, témata antidopingu, olympismu či ekonomické zajištění a rozvoj vzpírání ve světě. Po prezentacích daných témat se rozvinula široká diskuse za přispění všech účastníků a v závěrečném hodnocení bylo jak samotné Symposium, tak také jeho organizační zajištění Českým svazem vzpírání velmi pozitivně zhodnoceno. Akce takového významu byla našim Svazem uspořádána poprvé a já chci na tomto místě velmi poděkovat mým spolupracovníkům z organizačního výboru, jmenovitě Lacovi Pásztorovi, Zdeňku Eretovi, Pavlu Filipovičovi a Luďkovi Bečvářovi, za vynikající práci, a také Centru sportu Olymp Praha za pomoc při zajištění Symposia. 
Závěrem mi, vážení přátelé vzpírání, dovolte tlumočit vřelé pozdravy presidenta Dr. Ajána celému Českému vzpírání a jeho vysoké hodnocení naší aktivity, a také touhu všech účastníků po zopakování podobné akce v Praze.
 
Mgr. Petr Krol, předseda ČSV