Odkazy

Vážení sportovní přátelé,


výkonná rada Českého svazu vzpírání vyhodnotila dotační program vyhlášený v roce 2012 a pokračující v roce 2013 jako nadále velmi úspěšný a rozhodla se pro pokračování tohoto dotačního programu také pro rok 2014. Program pokračující s několika úpravami (psány kurzívou), které jsou v zájmu ještě lepší využitelnosti a dostupnosti, se týká jak zájemců o trenérskou práci v oddílech vzpírání, ve kterých funguje SCM, tak také nových trenérů z oddílů, ve kterých SCM není.

Systém přihlašování zájemců o program je následný:

  • Zájemci z oddílů "bez" SCM pošlou do konce března 2014 písemné vyjádření svého zájmu (neformální přihlášku), doplněné o souhlas výboru daného oddílu na sekretariát ČSV;
  • Zájemci z oddílů, ve kterých SCM funguje, pošlou ve stejném termínu stejnou neformální přihlášku, ke které však navíc doloží doporučení trenéra SCM (z daného oddílu) a opět souhlas výboru daného oddílu.

Podmínkou účasti v dotačním programu 2014 a podmínkou čerpání dotace, která je určena na 1.000,- Kč měsíčně pro každého nového trenéra je vytvoření nového (označme ho pro potřeby daného oddílu třeba jako „B“ nebo „C“) družstva vzpěračů/ček a jeho účast v jakékoliv mládežnické soutěži, kterou družstvo dokončí a zúčastní se nejméně poloviny utkání v rámci této soutěže. Odměna bude novým trenérům vyplácena zpětně - za uplynulé pololetí, vždy však až poté, co byla splněna výše uvedená podmínka. Výše odměny pak bude buď 100% - v případě absolvování všech kol dané soutěže nebo 50% - v případě vynechání některého z kol. Odměna za neúplnou účast v dané soutěži (50%) bude samozřejmě vyplacena až na konci roku.

Družstva, zařazená do dotačního programu v letech 2012 a 2013 už, z ekonomických důvodů, v letošním roce zohledněna nebudou.

Dotační program není určen pro trenéry SCM!

Také letošní pokračování dotačního programu má primárně sloužit k navýšení počtu aktivně pracujících trenérů a ke zvýšení počtu mladých vzpěračů, kteří se budou účastnit soutěží pořádaných ČSV.

Podmínkou účasti v dotačním programu není žádná trenérská kvalifikace.


Výkonná rada ČSV pevně věří, že opakovaně vyhlášený program osloví další nové trenérské kádry a ve svém důsledku přispěje k přílivu mladých a nadějných chlapců a děvčat do našeho krásného sportu!

Za Český svaz vzpírání
Mgr. Petr Krol
předseda