Odkazy

Po dlouhé nemoci ve věku 72 let zemřel minulý týden v Bohumíně PaeDr. Ivo Pavlík.

 

Ivo se věnoval vzpírání v Bohumíně od roku 1955. Po skončení aktivní sportovní činnosti se věnoval metodické a trenérské práci v oddíle vzpírání ŽD Bohumín a v Československém svazu vzpírání. Byl absolventem pedagogické fakulty v Ostravě a FTVS UK v Praze. Své bohaté praktické a teoretické zkušenosti využíval ve funkcích trenéra mládeže, reprezentačního trenéra dorostu a později juniorů ČSSV. Po tříletém vědeckém výzkumu vlivu vzpěračského tréninku na dětský organizmus, povolila Lékařská komise ÚV ČSTV v roce 1973 zavedení žákovské kategorie do vzpírání. Koncem 70 let vedl ligové družstvo TJ ŽD Bohumín. Pracoval v metodické komisy ČSSV. Ve funkci profesionálního trenéra OS MV v Praze působil v letech 1995 – 1998. V této době se spolupodílel na přípravě reprezentace České republiky. Byl zaměstnán v ŽD Bohumín, kde pracoval na výchově kádrů, později se stal ředitelem Středního odborného učiliště strojírenského v Bohumíně. Po ukončení pracovního poměru v Bohumíně se stal zástupcem ředitele ZŠ v Bruntále, kde založil lehkoatletický oddíl. Ivo Pavlík je členem Síně slávy ČSV.

 

Pohřeb se bude konat v pátek 29.11.2013 ve 13.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově ve Starém Bohumíně.

 

Čest jeho památce.