Odkazy

Josef Ludvík

Vážení přátelé,
na tomto místě budeme nepravidelně zveřejňovat krátké pohledy do historie vzpírání. Začneme Josefem Ludvíkem, naším prvním účastníkem mistrovství světa ve vzpírání.

Josef Ludvík

Převzato z časopisu „START“ 10/1902

Jedním z nejlepších borců těžké atletiky jest Josef Ludvík, člen K.A. Žižka Praha, kterýžto klub hostí nejlepší vzpírače českého sportu vůbec. Narozen v roce 1871, již v mládí jevil neobyčejnou sílu a náklonnost k tělesným cvičením. Byl již před lety jedním z nejprvnějších a nejhorlivějších členů bývalého Atletického klubu „Žižkov“. Po dlouhé době úspěchu plného amatérství stal se profesionálem, vystupoval též časem se známým ruským atletem championem Lurichem, který si Ludvíka velice oblíbil, hledě jej všemožně při profesionálství udržeti. Ludvíkovi však, jako každému Čechovi, znechutil se neklidný život atleta ze řemesla, a vrátil se proto ku svému povolání, ku strojnictví. Na svou žádost přijat byl opět do kruhu nezištného amatérství.

Ludvík jest pro svoji impozantní a svéráznou postavu vzorem pravého atleta a těší se, jsa milé povahy, sympatiím širokého kruhu sportovnictví a veřejnosti. Za svého pobytu v Plzni, byl jedním ze zakladatelů Sportovního klubu „Žižka“v Plzni, jehož byl velečinným náčelníkem.

Uvádíme tuto několik nejlepších jeho výkonů: Jednoručně vzpírá nadhozením v pravo 82 kg, 5krát, soupažně tahem 110 kg, 3krát, 105 kg, 5krát tahem, načeš přenese břemeno do záhlaví a vzepře jej z tohoto postavení 4krát vzhůru. 80 kg, soupažně čistým tahem vzpírá 19krát, nadhozem 124 ½ kg 4krát soupažně, 128 kg 3krát (14. srpna 1902 v Plzni), 80 kg 26krát (při mezinárodních závodech „Č.A.C. Hellas“ v Brně v červenci 1902). Za své návštěvy v Praze letošního roku dne 7.září vzepřel břemeno 136 ½ kg nadhozem jednou, kterýž výkon bude u příležitosti mezinárodních závodů v rekordním vzpírání, proponovaných K.A. Žižka v Praze, na podzim opakovati. Výkon tento jest opětným zlepšením českého rekordu Císařova (K.A.Žižka 132 kg) a bude oficielně uznán za český rekord při výše uvedených závodech.

Čtenáře naše budou asi zajímati tělesné míry Ludvíkovy, jenž jsou následující: výška 180 cm, volná paže 39 cm, napjatá 44 cm, předloktí 34/36 cm, zápěstí 20/21 cm, pas 104 cm, prsa 130 cm, krk 45 cm, stehno 72 cm a lýtko 44 cm. S klubovým kolegou Císařem tvoří až dosud nepřemožitelnou dvojicí českých athletů-vzpíračů, která může směle s každou mezinárodní konkurencí se ctí měřiti a která zajisté v budoucnosti nových a ještě lepších úspěchů dobude. Toho oběma jak Ludvíkovi tak Císařovi, ze srdce přejeme! Na zdar!

Z pozdějších pramenů k doplnění

A.C. Sparta uspořádala v rámci Národopisné výstavy v Praze 28.7.1895 „V. mezinárodní závody“, které měli na pořadu zápas ř.ř. pro amatéry a profesionály. Ve vzpírání ve skupině amatérů závodili Dvořák, Havel, Balle, Ressl a Višňák. Mezi profesionály mimo jiné Josef Ludvík, Josef Balej a Fridolín Hoyer. Zvítězil Josef Ludvík z A.C. Žižkov, který 70 kg činku zvedl 13x. Jan Havel z A.C. Sparty byl druhý a činku zvedl 9x. Na 3. místě zůstal Fridolin Hoyer.

Vzpírání na XII. mezinárodních závodech A.C. Sparta (1902): soupažný nadhoz 1. Josef Ludvík 137 kg (S.K. národního dělnictva Žižka v Plzni), 2. Josef Krasl 135 kg (K.A. Žižka Praha), 3. Rudolf Taussig (K.A. Meteor Praha) 110 kg.

S.K. Plzeň vypsal na 11.5.1902 závody ve vzpírání a zápase o mistra Čech. Závody nebyly dokončeny, neboť po prvním čísle delegáti ČAAU A.Bína a O.Krajíček zakročili a zabránili dalšímu pokračování v závodech s odůvodněním, že závody neodpovídají závodnímu řádu ČAAU, jenž 15.3.1902 vstoupil v platnost. Závodníci dokázali dokončit vzpírání o mistra Čech s činkou 70 kg na vytrvalost: 1. Josef Ludvík (S.K. Národního dělnictva „Žižka“ v Plzni) 24x, 2. Šašek (S.K. Plzeň) 11x, Vavřínek (S.K. Plzeň) 11x.

K.A. Nusle uspořádal I. národní atletické závody (1902). Na pořadu byla čísla lehko i těžkoatletická. Ve vzpírání o mistrovství Čech 40 kg jednoruč a 70 kg soupažně pro závodníky nad 75 kg tělesné váhy zvítězil J.Ludvík (K.A. Plzeň) s 56 body před Růžičkou (A.C. Praha), který dokázal činky zvednout za 33 b. a Exnerem (K.A. Lurich) s 27 body. Vzpíralo se na vytrvalost. J.Ludvík zvedl při této soutěži nadhozem soupažným 130 kg.

K.A. Hellas Brno uspořádal dne 15.6.1902 III. mezinárodní závody v lehké a těžké atletice. Ve vzpírání 80 kg činky na vytrvalost (nadhozem) zvítězil J.Ludvík 26x, 2. G.Huber 18x, 3. A.Potácel 14x.

Ve dnech 14.-15.11.1903 se pod pořadatelstvím KA Žižka Praha konalo „U Labutě“ (v té době tam měl klub tréninkové místnosti) v Praze Na Poříčí „II. Mistrovství střední Evropy“. Celkovým vítězem se stal Josef Ludvík z domácího klubu. Soupažný tah 1. J.Ludvík 114 kg, 2. J.Šmejkal 113 kg, 3. M.Císař 112 kg. Český rekord držel J.Krasl výkonem 124 kg. Soupažný nadhoz 1. M.Císař 138,5 kg (nový rekord Čech), J.Ludvík 138,5 kg, 3. J.Šmejkal 135 kg.

V Brně se 6.1.1904 konaly zápasy, při nichž G.Frištenský zápasil proti 20 soupeřům. Jen Josef Ludvík dovedl vzdorovat 30 minut obávanému mistru. Frištenský porazil 20 borců za 99 minut a 54 vteřin.

Josef Ludvík se stal prvním naším vzpěračem, který se zúčastnil mistrovství světa ve vzpírání, které se konalo dne 18.4.1904 ve Vídni (Katharinenhalle v Dreherově parku) a skončil zde na 6. místě. Vzpíralo se v osmiboji. Z dobového tisku se dovídáme, že „Steinbachovy a Ludvíkovy výkony byly hlučně aklamovány“. Mezi obecenstvem se nacházelo mnoho Čechů, kteří v té době ve Vídni pracovali.. Ludvík patřil v té době mezi nejlepší vzpěrače na světě. Rakušané do výsledků zahrnuli celkový součet, pro Ludvíkovo 6. místo je počítáno jen 6 prvních disciplin (trh jednoruč, tlak jednoruč, výtlak s rozdělenou váhou, nadhoz s rozdělenou váhou, soupažný tlak a nadhoz). Sedmou a osmou disciplínou byly opakované čisté tlaky se 100 kg a tlaky jednoruč s 50 kg.

1. J. Steinbach – 675 kg (75, 60, 120, 140, 130, 150 kg)
2. J. Grafl – 620,7 kg (70, 60, 110, 125,7, 110, 145 kg)
3. J. Staudinger – 605 kg (65, 60, 110, 120, 120, 130 kg)
4. F. Pitka – 603 kg (75, 58, 100, 120, 110, 140 kg)
5. B. Tandler – 601,6 kg (60, 55, 115,8, 115,8, 120, 135 kg)
6. J. Ludvík – 599,5 kg (69,5, 55, 105, 115, 120, 135 kg)

Karel Prohl