Odkazy

 

Zopakujme si, že European Weightlifting Federation (EWF) byla založena 20. 9. 1969 u příležitosti konání ME-MS ve Varšavě. Náš svaz vzpírání se prostřednictvím tehdejšího předsedy Bedřicha Pouly a předsedy Slovenského svazu Karola Wienera, spolupodíleli na jejím založení. Díky politickému rozpadu několika státních útvarů v 90 letech (SSSR, Jugoslávie a Československo) dnes EWF sdružuje 49 států a je počtem nejsilnější kontinentální vzpěračskou federací. Funkci presidenta na další čtyřleté období obhájil v minulém roce Antonio Urso (ITA).

 

V předloženém vzorku 35 odznaků nám chybí více než 10 kusů. Mnohé národní federace za dobu své existence vydaly celou sérii svých odznaků. V tomto přehledu jsou federace zastoupeny pouze jedním kusem. Nemohu zaručit, že se pokaždé jedná o ten nejnovější. Výjimku jsem udělal u zajímavých dvou kusů z Francie (1900), Německa (1936) a Velké Británie, u kterých neznám rok vydání, domnívám se, že patří před rok 1950. Odznak Litvy pochází z 30 let minulého století. V souboru je také několik odznaků již neexistujících státních útvarů – SSSR, Jugoslávie, Německé demokratické republiky (NDR) a Československa. Rusko má zde pouze náhradní zastoupení. Zcela jistě se nejedná o svazový odznak. Jejich čestné odznaky jsou z drahých kovů zlata a stříbra, proto jsem přesvědčen, že jejich oficiální odznak má vysokou kvalitu zpracování.  

 

Nejstarším národním svazem jeRakousko s rokem založení 1890. Na druhém místě je Německo s rokem založení 1891. Bronzovou pozici drží náš svaz se vznikem 1893. Následuje Belgie (1899), Itálie (1902), Holandsko (1903), Rusko (1905) atd. Silné svazy jako Polsko (1926), Bulharsko (1947), Turecko (1960) vznikly mnohem později. Otázkou zůstává, co je myšleno dobou vzniku. Letopočet vzniku je možný odvodit separací vzpírání od ostatních sportovních aktivit, první vzpěračskou soutěží, vznikem prvního klubu anebo svazu dnešních parametrů. Pokud budeme svaz definovat, že je spolkem minimálně dvou klubů (oddílů) stejného sportu se společným vedením a pravidly, mnohé národní federace by musely dobu svého vzniku revidovat. Organizované vzpírání má určitě 127 let (Rakousko), ale první silácká vystoupení můžeme v Evropě datovat již do začátku druhé poloviny 19. století. Z Evropy se vzpírání postupně rozšířilo i na ostatní kontinenty. První mistrovství Čech datujeme do roku 1894. V této pomyslné soutěži se umísťujeme na 4. místě, za Rakouskem (1890), Anglií (1891) a Německem (1893).  

 

Mistrovství Evropy mužů a žen se v letošním roce bude konat ve dnech 1. – 9. 4. ve Splitu (Chorvatsko) a pokud se nemýlím, bude se jednat v pořadí o 30. a 96. šampionát W/M. První ME mužů se konalo 11. 3. 1896 v Rotterdamu. První ME žen se konalo v San Marinu ve dnech 17. – 20. 6. 1988. Na žádné z těchto soutěží naše reprezentace nestartovala. Mistrovství Evropy se konají každoročně ve věkových kategoriích M/W do 15, 17, 20, 23 let, mužů, žen a Masters od 35 let. Šampionát do 15 let způsobuje předčasnou specializaci a jen někteří účastníci se dočkají medailí ve finální kategorii dospělých. Dalším podivným šampionátem je soutěž do 23 let. Špičkový závodníci z této skupiny berou medaile již ve finální kategorii, ostatní se v ní těžko budou prosazovat i v budoucnu.

 

Přesně asi počet našich mezistátních utkání nespočítáme. Některé časové úseky nebyly bohužel v minulosti zpracovány. Snad to časem bude někoho zajímat a začne pátrat v dobovém tisku a poodhalí naši minulost podrobněji. Víme, že jsme se v Evropě utkali minimálně s Rakouskem, Maďarskem, Německem, Polskem, SSSR, Velkou Británií, Rumunskem, Finskem, Švédskem a Bulharskem. V rámci Dunajského poháru s Jugoslávií. Ve světě jsme zabrousili na Kubu, do Mongolska a Japonci přijeli k nám. V rámci poháru Družby (junioři do 18 let) se náš styk rozšiřuje minimálně o Severní Koreu. V minulosti jsme odmítli několik atraktivních střetnutí, za všechny uvedu USA. Po roce 1990 se mezinárodně od tohoto typu soutěže upustilo. S těmi nejbližšími, Rakouskem, Polskem, Maďarskem a NDR jsme stýkali víceméně pravidelně, ostatní Evropa nám zůstala odepřena.  

 

Evropa na výkonnosti ztrácí. Světový leader je Čína, ale také další státy Asie se na mistrovství světa a olympijských hrách dokáží prosadit. Významné pozice ve světovém vzpírání si dokázali vybojovat závodníci z Jižní Ameriky, Iránu a Egypta. V Evropě jsou na vedoucích místech ze šampionátu z minulého roku v kategorii žen Arménie, Ukrajina, Turecko a Rusko. V mužích Rusko, Arménie, Turecko a Gruzie.

 

Československo, Polsko, Německo, Francie, SSSR, Švédsko, Turecko vydaly ve své historii celou řadu svazových odznaků. Do tohoto výběru jsem zvolil ty atraktivnější nebo nejnovější.

 

Karel Prohl

 

Albánie
Albánie Albánie
Belgie
Belgie Belgie
Bulharsko
Bulharsko Bulharsko
Bělorusko
Bělorusko Bělorusko
Chorvatsko
Chorvatsko Chorvatsko
Dánsko
Dánsko Dánsko
Estonsko
Estonsko Estonsko
Finsko
Finsko Finsko
Francie
Francie Francie
Francie 1900
Francie 1900 Francie 1900
Gruzie
Gruzie Gruzie
Itálie
Itálie Itálie
Jugoslávie
Jugoslávie Jugoslávie
Kypr
Kypr Kypr
Litva
Litva Litva
Maďarsko
Maďarsko Maďarsko
Monako
Monako Monako
NDR
NDR NDR
Norsko
Norsko Norsko
Německo
Německo Německo
Německo 1936
Německo 1936 Německo 1936
Polsko
Polsko Polsko
Portugalsko
Portugalsko Portugalsko
Rakousko
Rakousko Rakousko
Rumunsko
Rumunsko Rumunsko
Rusko
Rusko Rusko
Slovensko
Slovensko Slovensko
Slovinsko
Slovinsko Slovinsko
SSSR
SSSR SSSR
Turecko
Turecko Turecko
Velká Británie
Velká Británie Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie Velká Británie
Česko
Česko Česko
Československo
Československo Československo
Řecko
Řecko Řecko
Španělsko
Španělsko Španělsko
Švédsko
Švédsko Švédsko
Švýcarsko
Švýcarsko Švýcarsko