(*23. 12. 1868 v Praze - †11. 6. 1941 v Praze), A. C. Žižkov, A. C. Praha, významná osobnost


Zakladatel a „otec“ těžké atletiky (vzpírání, zápas, box) v Čechách. Hoyer odvozuje svůj původ od rodu von Rosenfeldů z Hesen Caselu. Otec Filip byl v zajetí u Garibaldiho, kde získal hodnost poručíka. Pocházel z obce Černý potok u Kraslic ze středně zámožné rodiny Sudetských Němců. Fridolin již ve svých 14 letech překvapoval svou silou, kdy byl přijat do Sokola Karlín. Při vstupním testu zvládl 90x podhmatem činku o váze 30 kg (to se mi zdá poněkud hodně). V žižkovském Sokole, kam Hoyer přestoupil, byl vyzván mnohými malíři (mezi jinými Maroldem, prof. Schnirchem, Pirnerem, Mařákem, Alšem, Ženíškem, Hynaisem), stát jim modelem. Hoyer byl činným od roku 1883 jako borec v Sokole žižkovském. Vojenskou službu nastoupil v roce 1888 do Brixenu, později byl převelen do Plzně. I v této době se úspěšně účastnil mnohých sportovních a tělocvičných podniků (tajně). V roce 1891 vystoupil ze Sokola a s kamarádem Josefem Balejem dostali azyl v restauraci „Bezovka“ na Žižkově. Od té doby věnovali se společně výkonům siláckým a těžkoatletickým. V roce 1892 byli Hoyer, Balej a Soukup angažováni do Varieté jako čeští siláci. „Zvedali koně, orchestr, apod. Měli návštěvy a vyprodané domy, ovace publika, na ramenou nošení domů na Žižkov“. Nejednou účinkovali i pro Matici školskou, a různé menšiny vůbec, kterým odevzdávali svůj honorář. V roce 1892 odešli z „Bezovky“ do hostince „U Prokopa Velikého“, na Prokopově náměstí (Žižkov). Zde v roce 1893 vznikl nejdříve těžkoatletický odbor a v roce 1895 v restauraci „U Zemanů“ první oficiální klub věnující se těžké atletice u nás „Athletik Club Žižkov“. Založení těžkoatletického odboru v roce 1893 jsme přijali za termín vzniku organizovaného vzpírání v Čechách. Fridolin zápasil s nejslavnějšími zápasníky tehdejší doby. Ebrle, bratří Millonové, Lurich a mnozí další, včetně naší zápasnické špičky. V letech 1899 – 1902 ustavil rekordy Čech: šroubový tah 80 kg, v tahu jednoruč 2x 80 kg, v tahu vleže 28x 70 kg, 6x 130 kg, 2x 136 kg. Hoyer v té době vážil necelých 80 kg. Dne 1. 9. 1895 uspořádal A. C. Plzeň I. Atletické závody ve vzpírání: 1. Fridolin Hoyer 17x 50 kg soupažně, 16x 40 kg jednoruč, 3. Josef Balej. Byl nepřekonatelný ve vzpírání 50 kg činky ve vojenském pozoru, bez předklonu či záklonu obouruč ji tahem zvládl 25x. Činku „Mařenu“, která vážila 76 kg, zvedl od prsou 20x. V roce 1900 se konala v Praze I. Sportovní výstava, kde získal za svoji činnost diplom a zlatou medaili „Za zásluhy o český sport“. Od roku 1895 s Hoyerem, Balejem spolupracuje Antonín Bína. Všichni tři jsou považováni za zakladatele těžké atletiky u nás. V letech 1902 – 1904 se Hoyer stává zástupcem náčelníka v A. C. Praha. V roce 1907 otevírá svoji školu pro tělesnou výchovu a sport (po válce byla znárodněna a přejmenovaná na TJ Zdraví). V době okupace se stala místem konspirativních schůzek. Syn Jiří byl zapojen do ilegálního hnutí v organizacích „V BOJ!“ a „JINDRA“. V tělocvičně přespali roku 1942 po atentátu na Heydricha parašutisté Gabčík a Kubiš. Jiří Hoyer zde pracoval až do své smrti 16. 10. 1974. Jiří byl mimo jiné členem populární kabaretové skupiny Červená sedma. Stává se domácím cvičitelem šlechtických rodin Schwarzenbergů, Fürstenbergů, Nostitzů, Kolovratů, Thun-Hohensteinů, Lažanských a dalších. Je autorem první metodiky sportovního tréninku ve vzpírání, zápase, boxu a rehabilitačního cvičení pro ženy a děti v Čechách. V roce 1920 byl pověřen policejním presidentem k založení sportu a tělovýchovy u Stráže bezpečnosti (později RH Praha a dnes PSK Olymp Praha). Podílel se na sportovní přípravě našich vzpěračů a zápasníků na OH v letech 1920, 1924 a 1928. K jeho nejslavnějším odchovancům patří Josef Smejkal, Jan Balej a Karel Fejtek – Pospíšil. V roce 1928 na oslavách svých šedesátých narozenin dokázal nadhodit rovných 100 kg. Obdivuhodný výkon. Člen Síně slávy ČSV IN MEMORIAM. V jeho díle pokračoval syn Jiří, mistr Evropy 1912 ve střední váze v boxu, herec, kabaretiér a první československý rozhlasový sportovní komentátor (2. 8. 1924). Komentoval boxerské utkání mezi Františkem Růžičkou a Rocky Knightem (USA).

F.Hoyer, foto František Drtikol