Odkazy

(*1856 – †říjen 1906), Sokol Žižkov, ČAK Královské Vinohrady, K. A. Žižkov 1895, A. K. Bivoj v Žižkově, A. K. Ctibor Žižka, významná osobnost 

 


Dvojice těžkých atletů Josef Balej (zlatník) a Fridolin Hoyer (zaměstnanec státních drah) jsou zakladatelé těžké atletiky v Čechách. Siláckým cvičením se věnovali již od roku 1883. V žižkovském Sokole se setkávali s těžkostmi, proto se rozhodli v rámci Sokola nejdříve vytvořit v roce 1893 samostatný těžkoatletický odbor (dnes bychom řekli oddíl vzpírání s kombinací zápasu). Tento akt je považován za vznik organizovaného vzpírání v Čechách. Z iniciativy Josefa Baleje, Fridolina Hoyera a Antonína Bíny bylo v Praze roku 1895 na základech prosperujícího těžkoatletického odboru Sokola Žižkov, založeno první sdružení těžkoatletické „Klub atletů Žižkov 1895“ se sídlem v restauraci u Zemanů, Palackého třída, kde se stal náčelníkem. Společně s Fridolinem Hoyerem si nechali odlít u továrníka Schillera koulové činky. Ve Varieté na jevišti si házeli 40 kg buliny na vzdálenost 6 m. Později, na vzdálenost 3 m, dokázali přehazovat bulinu o váze 60 kg. Předváděl cvičení s obrovským zlatnickým hmoždířem o váze 65 kg. Do něho vložil 20 kg bulinu, celkem 85 kg a tuto váhu dokázal nad hlavu zvednout palci. To vše roku 1891-2. Vznik „Klubu atletů Žižkov“ v roce 1895 je považován za vznik zápasu v českých zemích. „Tak povstal první český těžkoatletický klub, ve kterém jsme pěstovali vedle vzpírání těžkých břemen také zájem o propracované tělo, v kterémž jsme docilovali krásných úspěchů, lehkoatletické disciplíny jako vrh diskem, skok do výše, o tyči a do dálky, šerm šavlí, akrobatiku a pro veřejnost zakázaný boxing“ (Hoyer). Po nezdařených mezinárodních závodech „I. akademie sportu siláckého“ o mistrovství Střední Evropy konaných ve dnech 26. - 27. 7. 1897 v Schumannově cirku na Smetance na Vinohradech, a kterých se pro zajímavost zúčastnili v té době nejslavnější evropští siláci Türk, Fenglr, Boldrini, bratři Rassové, se „Klub atletů Žižkov“ v důsledku finančního schodku rozpadl na dvě skupiny, z nichž jedna vedená Hoyerem a Bínou založila v prosinci K. A. Žižka Praha. Zbývající skupina vedená Josefem Balejem založila kluby A. K. Bivoj v Žižkově a A. K. Ctibor Žižka, „které našemu sportu dobyly mnohých cenných úspěchů a sloužili mu ke cti“.

„Úmrtím bratra Josefa Baleje ztratila těžká atletika v království Českém svého zakladatele a výborného cvičitele vůbec, který pro svou skromnou a tichou povahu byl všude velmi oblíben. Zesnulý byl dříve cvičitelem a podnáčelníkem Sokola, na Žižkově, bývalým náčelníkem Č. A. K. Královské Vinohrady, dlouholetým náčelníkem K. A. Bivoj, jakož i soudcem a náčelníkem Českého athleteckého svazu pro království České. Pohřeb odbýval se v neděli dne 7. října 1906 o 4 hodině z kaple z českého pathologického ústavu za velké účasti kruhů sportovních i širšího obecenstva. Průvod zahájila Živnostensko – řemeslnická beseda v Žižkově s praporem a deputace Baráčníků z Prahy. Za nimi následovali členové K. A. Herakles, Č. A. K. Královské Vinohrady, K. A. Ctibor, K. A. Libeň, K. A. Lurich a F. K. A. Smíchov. Kolem smutečního vozu tvořili členové K. A. Bivoje s tasenými šavlemi čestnou stráž. Za rakví ubírali se mimo pozůstalé a příbuzné předseda Č. S. A. pan František Malý, předseda K. A. Bivoj pan F. Hozman, deputace K. A. Meteor, K. A. Žižka v Praze, K. A. Nusle, K. A. Žižka v Plzni, Podřipského Athl. Klubu „Hellas“ v Roudnici, a mnoho přátel a ctitelů zesnulého. Průvod se ubíral na hřbitov Olšanský“. (Sportovní svět 10. 10. 1906).

Je otcem Jana Baleje (*20. 5. 1893 v Praze), účastníkem OH v roce 1912 a 1920 v zápase ř.ř., kde obsadil v lehké váze 8. místo a ve střední váze 5. místo. Jan se stal několikanásobným mistrem Čech a ČSR ve vzpírání (v různých disciplínách) a v zápase. Startoval v HK do 60 a 70 kg. V pořadí náš druhý medailista z ME. V Brně v roce 1913 obsadil v HK do 67.5 kg 3. místo za 347.5 (64, 68, 94, 121). Vzpíralo se ve čtyřboji – trh levou a pravou jednoruč, trh a nadhoz soupažný. Ve svých 13 letech v roce 1906 vystoupil jako vodič Karlovi Fejtkovi při překonání kontinentálního rekordu v jednoručním tahu 15 kg činkami. Fejtek je za 2,30 hodin dokázal zatáhnout 2222x. Jan tentýž výkon zvládl s jednolibrovými činkami.

 

Reprezentace zápasu na OH 1912, zleva: trenér F. Slavík, Jan Balej, F. Kopřiva, vedoucí R. Schindler, K. Halík, J. Beránek